Членовете на ВСС Боряна Димитрова и Красимир Шекерджиев са подали оставки днес. От пресцентъра потвърдиха информацията на наше запитване, а малко по-късно се появи и обръщение от двамата (виж текста най-долу).

И двамата са от Съдийската колегия на Съвета, който в момента е от 24 членове.

И двамата са избрани от съдиите в този състав, който започна работата си през есента на 2017 г.

Това става на фона на масови протести срещу предложената от тях идея за кардинална реформа на съдебната карта, включително на родовата подсъдност.

Реформата - станала известна като Модел 4, практически не срещна отникъде одобрение - стотици съдии направиха подписка срещу нея, недоволни са от адвокатурата, нотариусите, министърът на правосъдието, НПО, общините.

Тъй като наетата по европроект по ОП "Добро управление", частна компания предложи 3 варианта за промяна, така дойде името на Модел 4 - внесен в Съдийската колегия, а после и в Пленума на ВСС именно от Шекерджиев и Димитрова.

Най-общо казано - той включва превръщане на почти половината от 113-те районни съдилища в страната в териториални отделения, оставането там само на елементарни, бързоликвидни дела: мерки за неотклонение, заповедни производства, незабавни защити от домашно насилие, искове до 2000 лв.

Предвиждаше се огромна част от районните съдии да станат окръжни - където и да се "качи" първата инстанция на повечето дела, а окръжните съдии - апелативни.

Самият ВСС одобри реформата точно по Модел 4, но след това започнаха брожения.

Красимир Шекерджиев - съдия от ВКС, бе и един от едва 4-мата които гласуваха "против" при повторния избор на Иван Гешев, след като президентът Радев веднъж върна кандидатурата.

Минути след новината се появи и обръщение от двамата:

"С настоящото обръщение бихме искали да благодарим на всички, които ни гласувахте доверие като изборни членове на Съдийската колегия на Висшщ съдебен съвет и ни възложихте надежди и очаквания за промяна.

.. Подаваме оставки с чувство на удовлетвореност, че реално отворихме дебата за промен в съдебната система...", пишат двамата. -

... Силно ни се иска след утихване на предизборните страсти, дебатът за промени да не спира и считаме, че от тук нататък като съдии ще бъдем по-полезни за системата.

Надяваме се, че внесохме достатъчно „шум” вътре и извън системата, за да се осветят пределно ясно големите и малките проблеми на съдилищата, да бъде достатъчно добре фокусирана отговорността на властите и да не се получава изкривена интерпретация при решаването им занапред....

Надяваме се, че всички разумни предложения за справяне с проблемите на съдилищата и в правосъдието ще намерят място при решаването на политическата задача за съдебната реформа.

... Ако цената на вниманието към истинските проблеми в съдилищата и на съдилищата са нашите оставки, подаваме ги с чувство на задоволство, но и на загриженост."

Пълния текст може да видите тук.

Правният сайт "Лекс" напомня, че според Закона за съдебната власт Пленумът на ВСС обявява подадената оставка на изборен член на първото си заседание след депозирането ѝ. Това означава, че следващия четвъртък, за когато има насрочено заседание на Пленума, оставките на Шекерджиев и Димитрова трябва да бъдат обявени.