Пленумът на ВСС днес следобед - около 5 часа и половина след началото на зесадението, се зае с важен въпрос: дали и как ще отбележи 30-годишнината от създаването си.

И по този въпрос обаче не мина без спорове.

Датата от конституирането на първия съвет е 27 септември 1991 г.

Представляващият Боян Магдалинчев даде пример, че е запознат с 20 и 25 - годишнината (когато е имало помпозни тържества с по над 500 гости). И предложи да се сформира Инициативен комитет, поименно да се посочат хора от администрацията, които да помагат, да се изготви предложение и план-сметка.

 "Дали ще бъде в по-тежък вид или по-нормален – това е съвсем друг въпрос", обяви представляващият.

Оказа се, че членовете на Съвета имат на монитора си предложения за коктейл на три места - резиденция "Бояна", резиденция "Лозенец" или Военния клуб.

Йордан Стоев от прокурорите каза, че е "за", но би трябвало към септември да се съобразят с COVID ситуацията към есенния период. Около това се обединиха и повечето изказали се.

Олга Керелска обаче предложи, ако днес ще има и конкретика, а не само принципно решение, да се отиде на "повече дебати и повече обсъждане". Защото моментът "не е подходящ да се правят тържества от формата на тия, които са правени преди време".

Тя също каза, че явно им се предлага коктейл, а пък била на тържество в Народния театър и било много хубаво. Керелска, която е въховен съдия от ВАС, предложи научна конференция или "едно такова обсъждане".

Без частта за научната конференция (която отбеляза, че може и по-рано да се случи) Боян Магдалинчев я подкрепи: и той бил в Народния театър на честване и "му харесало много"...

Имало "някакъв състав с народни носии, няколко танца и т.н."

Георги Чолаков като познавач, се произнесе, че Народният театър би бил идеален, само да се види дали няма на тези дати постановки и дали има друга подходяща за събитието зала (естествено, че такава има, б.р.).

В крайна сметка, типично за ВСС - решението бе предоставно на бъдещия Инициативен комитет, в който влизат членовете Севдалин Мавров и Огнян Дамянов.

"Като се вземе решение, инициативният комитет поема нещата и докладва на Пленума какво е направил", каза Магдалинчев.

Така и решението се взе - принципно тържетво ще има.

Също кратко за стандартите си - с "едва" 20-ина минутен дебат, ВСС освободи двама свои членове, които съвсем ясно и категорично изразиха воля, подавайки оставки - Боряна Димитрова и Красимир Шекерджиев.

Както Клуб Z писа, двамата написаха обръщение, в което обявяват, че са недоволни от масовата съпротива срещу предложения от тях вариант за радикално прекрояване на съдебната карта, подсъдността, израстването на съдиите и пр.

Днес се повдигна дебат - дали не се предполага квалифицираното мнозинство от 17 души (цял ден ВСС едва се движеше по "ръба" на кворума от 13 човека). В крайна сметка двамата бяха освободени с пълно единодушие, но с обикновно мнознство.