След като през миналата седмица разкри, че близо 1/3 от всички обществени поръчки, които държавата е направила през последните 2 години, са по процедурата инхаус - без същински търгове и без конкуренция, днес министърът на финансите Асен Василев представи Методическо указание относно прилагането на това изключение от Закона за обществените поръчки. 

Указанието би трябвало да се използва от всички разпоредители с държавен ресурс, които опитват да заобиколят пътя на нормалната обществена поръчка и конкуренцията и решат да изберат свое собствено дъщерно дружество за съответният вид дейност. 

Най-важната част от указанието е тази, в което се подчертава, че за „in house“ поръчките е необходимо изпълнителят да има капацитет да изпълни сам съответните дейности, които са предмет на договора (да предостави услугата, да изпълни строителството и т.н.). "

ко прехвърли осъществяването на друго лице, на практика се стига до прикрито „превъзлагане“ на обществена поръчка, т.е. до заобикаляне прилагането на ЗОП и по този начин - до ограничаване на конкуренцията", пишат още от МФ. 

Освен това, Василев и екипът му ще предложат на следващото Народно събрание промяна в ЗОП, с която се въвежда адължение за възложителите да публикуват обявление за възлагане на поръчка, когато сключват договори при прилагане на чл. 14 (този уреждащ инхаус поръчките). 

"За тези със значителни стойности, със стратегическо значение или към които е налице сериозен обществен интерес, е препоръчително възложителите да обявят предварително намеренията си да сключат такъв договор, като публикуват  обявление  за  доброволна  прозрачност в  Регистъра  на обществените поръчки", предлага още Василев.