Деца до 12-годишна възраст, пристигащи от зелена и от оранжева зона, се допускат на територията на България, без да е необходимо да представят документи за COVID-19. Това нарежда министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров със своя заповед.

От днес, 16 юли, в часовия интервал от 08.00 до 20.00 ч. се допуска влизането в България през ГКПП „Стрезимировци“.

Нови държави в червената зона

Актуализиран е и списъкът на държавите по цветови зони и на държавите, за които е налице информация за установена значителна негативна промяна в епидемичната ситуация.

В червената зона - т. е. идващи оттам не могат да влизат в България, вече попадат и Република Кипър, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кралство Испания, Фиджи и Емирство Кувейт.

Пристигащите от Русия и Португалия се допускат на територията на страната при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или аналогичен на него документ с отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната PCR изследване.

Пристигащите от тези държави български граждани и лица със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на България и членовете на техните семейства, които не представят такъв документ, се поставят под 10-дневна карантина. Директорът на съответната регионална здравна инспекция може да отмени карантината при предоставяне по електронна поща на документ, показващ отрицателен резултат от проведен до 24 часа от влизането в страната PCR тест.

Заповедта влиза в сила от 19 юли, понеделник. 

В червената зона попадат държави, в които:

- към момента на оценка 14-дневната заболяемост на 100 000 население е по-висока или равна на 500 на 100 000 население; или

- липсва достатъчно информация

- нивото на изследване е по-ниско от 300 проби на 100 000 население; или

- се разпространява вариант на SARS-CoV-2, будещ „безпокойство“, вземайки под внимание обемите на секвениране и равнището им на предаване.

Заповедта на здравния министър може да видите ТУК.