Българските граждани, които пристигат от държава, попадаща в "червена зона" за COVID-19, трябва да представят пред граничния здравен контрол отрицателен PCR, направен до 72 ч. преди влизането в страната. Това съобщи пресцентърът на Министерство на здравеопазването.

Уточнява се, че от днес, ако не се предостави такъв документ, вписан в цифров COVID сертификат на ЕС или на аналогичен документ, ще се налага 10-дневна карантина в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава.

Тест е задължителен и за децата, независимо от тяхната възраст, както и за лице със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на България или член на неговото семейство, които пристигат в страната от "червена зона".

В тази зона вече попадат и Кипър, Великобритания и Северна Ирландия, Испания, Фиджи и Кувейт