От близо 400 клинични проби, взети от цялата страна, почти всичките са с Делта варианта.

Това сочат актуалните данни на Националния център по заразни и паразитни болести.

В НЦЗПБ чрез целогеномно секвениране от ново поколение успешно са били анализирани 394 клинични проби със SARS-CoV-2. От тях 389 (98,7%) са Делта (B.1.617.2) и 5 (1,3%) са Алфа (B.1.1.7).

Проби са взети от пациенти с COVID-19 в периода 21.07-12.08.2021 г. и са изпратени от 64 различни лечебни заведения от 26 области на страната.

Най-много са в Пловдив - 66, столицата - 65, Русе - 45, Стара Загора - 33 и Варна - 32. 

17 от пациентите, от които са взети пробите, са починали. 60 са в болница.

*Справката за състоянието на пациентите е към 18.08.2021 г. Провежда се допълнително епидемиологично проучване.

Окончателният анализ за дефиниране на вирусните варианти е извършен с помощта на програма Nextclade v1.5.4. и Pangolin COVID-19 Lineage Assigner v3.1.11.