В рамките на седмица две противоположни решения бяха взети от съдии в двата край на света - САЩ и Австралия - по ключов въпрос - може ли изкуствен интелект (ИИ) да държи патент?

Въпросът изглежда като някаква компютърно-философска академична дилема - но вече е реалност, а в близкото бъдеще ще създаде безброй нови казуси с титанични последствия. Ако ИИ може да притежава патент, има ли право на собственост? Ако има това право, защо няма други - на живот, например? 

В Австралия, разказва Mondaq.com, случаят, довел до съдебно решение, е видно нарочен - изкуственият интелект DABUS (Device for the autonomos bootstrapping of inified sentience, или букв. "Устройство за автономно зареждане на единен разум"), разработен от Стивън Талър, е според него създател на напитка, съдържаща в себе си фрактална стена, и сигнален маяк. Талър записва себе си като подаващ декларацията, и заявява:

"Изобретението бе автономно генерирано от изкуствен интелект."

Важно е да се отбележи, че и двата патента са за тип изобретения, за които са одобряване патенти - на хора - преди.

Тя бива отхвърлена от патентното бюро в Австралия, но той обжалва решението - и в крайна сметка федерален съд решава, че твърдението на Талър е валидно и законно.

В мотивите си федералният съдия подчертава разликата в изискванията между това да бъдеш собственик и изобретател, като отбелязва, че докато само човек или друго юридическо лице може да бъде собственик на патент, изобретателят не е ограничен да бъде човек. Що се отнася до изобретението, съдът коментира, че:

"Първо, "изобретател" е подлог, извършва действие, това може да бъде лице или нещо, което изобретява. Второ, това отразява реалността по отношение на много иначе патентоспособни изобретения, при които не може разумно да се каже, че човек е изобретателят. Трето, нищо в закона не диктува обратното заключение."

Директорът на патентното ведомство пък смята обратното - че "изобретател" по своята същност се отнася само към човека.

Федералният съд адресира и проблема със собствеността - според тях "изобретател" на патента и негов собственик могат да са два различни субекта, т.е. това решение не превръща DABUS във "физическо" или юридическо лице. Собственик на патента е Стивън Талър, защото е собственик, програмист и операриращ системата, която е създала изобретенията.

Казусът в САЩ е по същия случай, съобщава Bloomberg. Стивън Талър пуска молба до патентното ведомство и в "страната на неограничените възможности", но федералният съд в Александрия, щата Вирджиния решава, че такава възможност няма.

Само човек може да бъде изобретател на патент, гласи решението на американският съд. Причината - конкретно изискване в техните закони "индивид" да се закълне, че е създател в патентната молба. А и речниковата, и легалната дефиниция на "индивид" е естествено човешко същество.

Разнопосочните решения могат да имат сериозен ефект и върху икономическата реалност на свят, в който изкуствен интелект създава нови творби и продукти - а това е законно в една юрисдикция, но не и друга.