През второто тримесечие на 2021 г. сезонни данни на Националния статистически институт за брутния вътрешен продукт (БВП) показват ръст от 9.9 на сто в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и повишение от 0.6 на сто спрямо първото тримесечие на 2021 година. Такъв рекорден ръст не сме имали от 20 години - последно през 2000 г. имаше повишение на БВП с 11%. Причината е ясна - изключително слабите икономически резултати заради COVID през 2019 г.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2021 г. възлиза на 31 167 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 4513 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.623855 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 19 193 млн. долара и съответно на 2779 долара на човек от населението. Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през второто тримесечие на 2021 г. възлиза на 26 951 млн. лв. по текущи цени. Това е все още изключително ниско ниво спрямо средните в ЕС.