Министерството на регионалното развитие и благоустройството откри незаконно строителство на автомагистрала “Хемус”. 

“Има незаконно строителство по участъци 4, 5 и 6 от трасето. Строителство трябва да се осъщестявва след разрешение за строеж”, коментира министър Виолета Комитова.

Тя добави, че е получила сигнал от Държавно горско стопанство и за незаконни насипи от АМ Хемус и съсипани 87 дка гора.

"4, 5 и 6 имат одобрен подробен устройствен план, но няма приключено отчуждаване, няма одобрени инвестиционни проекти и няма издадено разрешение за строеж", каза арх. Влади Калинов, директор на ДНСК.

Оказва се, че в участък 4 са построени 16,5 км път без разрешение, строят се незаконно 8,3 км от участък 5. 

По участъци 7,8 и 9 има само частично съвпадение на проектния път и трасето, на което е правена оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС). По част от трасетага има свлачища и трябва да се направят нови процедури по ОВОС. Освен това има местообитание на дива свиня по един проектен участък. Тоест, трябва да се търси ново трасе за магистралата. 

"Ние  строим тази магистрала на цена 17 млн. лв.  на километър. Полският колега ми написа цените при тях - от 7 млн.  до 17 млн. лв. на километър. На тази цена трябва да имаме високи изисквания за качеството. Който е строил тоалетна на двора, ходи няколко години да търси разрешения, а тук огромен и важен проект за държавата не може да се прави по този начин”, коментира Комитова.

 

Министърът на икономиката Кирил Петков е наредил проверка и на 10 новопостроени язовира в цялата страна, където две фирми строят на еднакви цени на материалите. 

"От 10 нови язовирни стени нито една няма разрешение. Надявах се да няма язовирни стени, направени без строителни разрешения (Кой може да поеме отговорността, ако тези стени се напукат, ако има някаква авария?”, попита министър Кирил Петков.