"В Европейската прокуратура е получено писмото с искане за освобождаване на Вероника Трифонова (един от 4-мата одобрени досега за български делегирани прокурори, б.р.). От институцията обаче няма да го коментират.

Европейската прокуратура не е получавала писмо с подобно искане от друга страна членка."

Това гласи отговор на Европейската прокуратура - на няколко въпроса на Клуб Z, свързани със скандала около Вероника Трифонова.

Предисторията

Името на младата обвинителка от Софийска районна прокуратура, която спечели едно от местата за европейски делегиран прокурор, бе споменато на 17 август в публичното пространство от Бойко Рашков, който посочи, че тя е прекратявала дела за побой над протестиращи граждани.

После се получи отворено писмо от самата Трифонова, в което тя пък твърдеше каква е съдбата на споменатите предварителни проверки и досъдебни производства. А именно - че за един от битите (Евгени Марчев, б.р.) дело е образувано, но още тече, за други двама е постановила отказ от образуване "заради липса на достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер". Освен това обвинителката сочеше, че въпросните двама протестиращи са отказали да се явят и да свидетелстват в Дирекция "Вътрешна сигурност" на МВР и пред наблюдаващия прокурор. Отказали са да дадат обяснения и писмено. Не са упражнили и правото си да обжалват пред висшестоящия прокурор нейното постановление за отказ.

Николай Хаджигенов тогава пък контрира, че той така посъветвал въпросните бити младежи и това било "адвокатска тактика".

Оттогава Хаджигенов - който е и председател на временната комисия, която разследва случилото се зад колоните на МС от миналата година, препоръча отстраняване на Трифонова от вече заетия пост в Европрокуратурата, както и на шефа на НСО Емил Тонев.

Прокурорската декларация днес

Днес Прокурорската колегия на ВСС излезе с остра декларация срещу случващото се във временната комисия (с дългото име). 

Декларация изчете Калина Чапкънова - член на ВСС и говорител на Прокурорската колегия, но от името на цялата колегия. Както е известно, именно колегията избира българските европейски делегирани прокурори (а тя кандидатира единодушно и гласува единодушно и избора на Иван Гешев през 2019 г. - б.р.).

В документа се казва, че колегията "изразява тревога и безпокойство от поредния опит за грубо погазване на принципите за върховенството на закона, разделението на властите и независимостта на съдебната власт".

Действията в посока срещу Вероника Трифонова - и в частност изразената препоръка за отстраняване...

"... дискредитира българската държава и Народното събрание, като законодателен орган, тъй като представлява опит за манипулация не само на българското общество, но и на европейската общност и на Европейската прокуратура.

Освен това Николай Хаджигенов е обвинен в конфрикт на интереси тъй като "е имал качеството на адвокат на страни по преписката". 

Казва се още:

"Конституционно правомощие на Прокуратурата на Република България е да следи за спазване на законността и всеки опит за нейното дискредитиране е посегателство срещу основния закон и държавността.

Прокурорската колегия на ВСС отново призовава настоящите и бъдещи народни представители да се въздържат от изявления и действия, с които накърняват независимостта на съдебната власт и доброто име на българските магистрати."

Ето и пълния текст:

Декларация на Прокурорската колегия на ВСС

по повод препоръка на Временната комисия за разследване на факти и обстоятелства при използване на сълзотворен газ, употребата на сила и помощни средства от МВР, извършени на 10 юли и 2 септември 2020 г. срещу протестиращи граждани, както и за разследване на факти и обстоятелства, свързани с прилагане на специални разузнавателни средства на протестиращи граждани, опозиционни лидери и членове на политически партии от опозицията към 46-то Народно събрание

По повод разпространената на 13 септември 2021 г., информация от медии, според която Временната парламентарна комисия препоръчва отстраняване и разследване на Вероника Трифонова – европейски делегиран прокурор от Република България, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изразява тревога и безпокойство от поредния опит за грубо погазване на принципите за върховенството на закона, разделението на властите и независимостта на съдебната власт. Свидетели сме на последователни и тенденциозни действия за дестабилизиране и подронване авторитета на Прокуратурата на Република България, както и на работата на българските прокурори. Съдебната власт и в частност български прокурор, понастоящем представител на Европейската прокуратура, отново са обект на опит за институционална намеса и политическа злоупотреба в хода на поредната предизборна кампания.

Категорично се противопоставяме на разгласената от председателя на Временната комисия препоръка, която дискредитира българската държава и Народното събрание, като законодателен орган, тъй като представлява опит за манипулация не само на българското общество, но и на европейската общност и на Европейската прокуратура. Под съмнение е поставено както решението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за излъчване кандидатурата на Вероника Трифонова за европейски делегиран прокурор, така и решението на Европейската прокуратура за нейното назначаване. Отправените внушения за некомпетентност, нарушаване на професионалните и етични стандарти, злоупотреба със служебно положение и неправомерна обвързаност на прокурор Трифонова са в противоречие с етичните норми и дължимото поведение, което следва да има народният представител.

Резултатът от работата на Временната комисия е компрометиран и от факта, че за нейния председател е налице конфликт на интереси, предвид изявлението му, че е имал качеството на адвокат на страни по преписката. По негови думи той лично е съветвал тези лица и е дал насоки за тяхното пасивно поведение, а именно да не дават сведения по наблюдаваната от прокурор Трифонова преписка, с предмет неправомерни действия на полицейски служители, както и че това е била неговата стратегия.

Припомняме, че като гаранция за защита правата на гражданите, българският законодател е предвидил механизми за контрол на прокурорските актове, които се постановяват въз основа на вътрешното убеждение на прокурора и оценка на събрания доказателствен материал.
Заявяваме своята безусловна и безрезервна институционална подкрепа към Вероника Трифонова и за пореден път призоваваме българските политици да не превръщат съдебната власт и магистрати в залог на своите амбиции и интереси.

Конституционно правомощие на Прокуратурата на Република България е да следи за спазване на законността и всеки опит за нейното дискредитиране е посегателство срещу основния закон и държавността.

Прокурорската колегия на ВСС отново призовава настоящите и бъдещи народни представители да се въздържат от изявления и действия, с които накърняват независимостта на съдебната власт и доброто име на българските магистрати.

Декларацията ще бъде изпратена до Президента на Република България, до председателя на Народното събрание, до служебния министър-председател на Република България, до посолствата на страните членки на Европейския съюз в България, до посолството на САЩ в България, до посолството на Обединено кралство Великобритания в България, до Европейския парламент, до Европейската комисия, до Европейския главен прокурор, до Консултативния съвет на европейските прокурори, до Комисията „ГРЕКО“, до Венецианската комисия, до Вероника Трифонова – европейски делегиран прокурор от Република България.

Декларацията е приета в съответствие с Механизъм /процедура/ за публична реакция на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет в случаи на засягане на независимостта и доброто име на прокурори и следователи, одобрен с Решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 9 от 20 март 2019 г.
 
14 септември 2021 г.