Да бъдат приети регламенти за прекратяването още на ранен етап на т.нар. „дела шамари“ срещу журналисти, както и налагане на санкции срещу ищците при определени случаи.

Този призив се съдържа в доклад, одобрен от комисиите по правни въпроси и по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейския парламент. Членовете им одобриха проектодоклада на малтийката Роберта Мецола и германеца Тимо Вьолкен срещу „делата шамари“.

Става дума за т.нар. стратегически дела срещу участието на обществеността. Те са известни с английската абревиатура SLAPP и се получава игра на думи. Slap означава „шамар“. Тези дела се водят както срещу журналисти, така и срещу неправителствени организации. Завеждат ги обикновено хора, засегнати от скандални разкрития. Исковете са за големи суми и делата се размотават години наред по съдилищата, Често ответниците биват изтощавани финансово чрез мерки като временни запори и така им затварят устите. А до присъда почти не се стига.

В одобрения от двете комисии документ се предлагат мерки срещу заплахата, която представляват „делата шамари“ срещу ответниците.

Евродепутатите съжаляват, че нито една страна членка на ЕС досега не е задействала целенасочено законодателство срещу този вид искове. Те се опасяват и от ефекта на тези дела върху европейските ценности и вътрешния пазар.

В доклада се изтъква честият дисбаланс между ищците и ответниците, що се отнася до властта и ресурсите, с които двете страни разполагат. Това подкопава правото на честен процес. Особено безпокойство предизвиква фактът, че понякога „дела шамари“ се финансират от държавните бюджети и използването им в комбинация с други държавни мерки срещу независими медии, журналисти и гражданското общество.

Мерки за защита на жертвите и санкциониране на ищците

Проектодокладът призовава Европейската комисия да анализира най-добрите практики, прилагани срещу „дела шамари“ извън ЕС, и да предложи пакет от мерки, включително закони. Според документа те трябва да включват:

• Амбициозна законодателна рамка в Законодателния акт за свободата на медиите;

• Предотвратяване на туризма с цел дело за клевета и търсенето на по-благоприятна подсъдност чрез уеднаквени и предвидими правила за клевета. Трябва да бъде взето решение, че по такива случаи трябва да се произнасят съдилищата там, където обикновено пребивава ответникът. (Тук става дума за практиката делата да се водят в друга държама, където законодателството дава по-големи възможности за ищеца – б.р.);

• Регламент за прекратяването на ранен етап на исковете от съдилищата. Целта е „делата шамари“ да бъдат спрени бързо въз основа на обективни критерии като броя и вида на делата или действията, предприети от ищеца. Други критерии са изборът на юрисдикция и законодателство или съществуването на ясен и обременителен дисбаланс на силите;

• Санкции за ищеца, ако той не успее да докаже, че заведеното от него дело няма цел да упражни натиск, приемане на регламент, гарантиращ проучването на мотиви за натиск дори ако няма прекратяване на ранен етап. Ищецът трябва да заплати и разходите и щетите, понесени от жертвата;

• Предпазни клаузи срещу „дела шамари“. Става дума да комбинация от обвинения, водещи до наказателна и гражданска отговорност, както и мерки, гарантиращи, че клеветата не може да бъде използвана като престъпление в такива дела;

• Директива на ЕС, установяваща минимални стандарти, които да защитават жертвите и същевременно да предотвратяват и наказват злоупотребата с мерки по „дела шамари“. Така например ще бъде попречено на авторитарни режими да превръщат такива искове в оръжие за защита на създадените с тяхна благословия НПО;

• Финансова помощ за юридически и психологически консултации на жертвите на „делата шамари“ и организациите, които им помагат. Тук трябва да бъде включено и обучение на съдии и адвокати.

Очаква се проектът да бъде гласуван на пленарната сесия през ноември в Страсбург.