Президентът Румен Радев призова да се изготвят специфични регионални планове за въглищен преход, които да са съобразени със ситуацията във всеки засегнат регион, така че да се запази по най-добрия начин заетостта на хората, живеещи там.

Радев обсъди с председателя на Националното сдружение на общините в България Даниел Панев (кмет на Велико Търново) и кметовете на Перник, Стара Загора и Кюстендил перспективите да се използва потенциала на европейската платформа "Въгледобивни региони в преход". 

Само с интегрирани усилия могат да бъдат развити индустриални зони и да се запазят работните места, смята държавният глава.

„Ангажимент на държавата е да стимулира големите инвеститори, за да се открият работни места, за да се запази поминъкът на хората“, посочи Румен Радев.

Представителите на местната власт подчертаха, че „Фонд за справедлив преход“ може да смекчи социалните и икономически ефекти на заетите в сектора. Според кметовете би било добре финансирането да се насочи основно към образование и преквалификация за заетите в сектора  и към подпомагане на технологичните иновации на малки и средни предприятия в сферата на енергетиката.  По думите им това е от особено значение, тъй като тези региони се различават значително по отношение на географското местоположение, равнището на икономическо развитие и демографските перспективи.