Европейският парламент даде зелена светлина на новата Обща селскостопанска политика (ОСП) на ЕС.

В актуализирания си вариант тя е по-екологосъобразна, по-справедлива, по-гъвкава и по-прозрачна. Новата ОСП ще влезе в сила през 2023 г. Европейската комисия ще преценява дали националните стратегически планове по нея са в съответствие с поетите ангажименти.

Земеделските стопани обаче са тези, които трябва да прилагат практиките, щадящи климата и околната среда. Страните членки ще бъдат задължени да гарантират, че най-малко 35 на сто от бюджета за развитие на селските райони и най-малко 25 процента от преките плащания са насочени към мерки в областта на околната среда и климата.

Повече пари за малките стопанства и младите стопани

Най-малко 10% от преките плащания ще се използват за подпомагане на малките и средните земеделски стопанства. Най-малко 3% от бюджета на ОСП ще бъдат предоставяни на млади земеделски стопани.

На постоянно разположение на земеделските стопани ще бъде кризисен резерв с годишен бюджет от 450 милиона евро (по текущи цени). Той ще ги подпомага при нестабилност на цените или на пазара.

Спазване на трудовото законодателство

Трудовите правила в европейското селско стопанство ще бъдат по-добре наблюдавани, а нарушенията ще бъдат санкционирани. Това ще става благодарение на сътрудничеството между националните инспектори по труда и разплащателните агенции по ОСП.

Информацията за крайните бенефициери на подкрепата от ЕС ще бъде по-прозрачна благодарение на инструмента на ЕС за извличане на данни, до който държавите ще получат достъп. Той ще спомогне за установяване на риска от измами чрез съпоставяне с информацията в публичните бази данни.

Евродепутатите приеха три регламента:

• За стратегическите планове;

• Финансиране, управление и мониторинг, или „хоризонтален регламент“;

• За общата организация на пазара (ООП).

Според единия от докладчиците – германския депутат Петер Яр от Европейската народна партия (ЕНП), новият модел на изпълнение ще намали бюрократичната тежест на селскостопанската политика върху земеделските стопани.

Сънародничката му Улрике Мюлер от либералната група „Обнови Европа“ (ОЕ) отбеляза, че чрез новия модел ОСП ще се фокусира повече върху постигането на целите си и по-малко върху простото спазване на правилата. Важно е също плащанията да са по-прозрачни и финансовите интереси на ЕС да са по-добре защитени.

Гласуването беше предшествано от дебат в пленарна зала в Страсбург. Българската евродепутатка Атидже Алиева-Вели от ДПС и либералната група „Обнови Европа“ (ОЕ) заяви от трибуната, че липсва прозрачност и диалог в процеса на разработването на Националния стратегически план за развитие на селските райони на България. И поради това фермерите у нас все още не знаят какво точно е включено в него 

Какво предстои

Настоящите правила за ОСП бяха удължени след 31 декември 2020 г. и заменени с преходни правила до края на 2022 г. След като бъдат одобрени от Съвета, новите правила ще се прилагат от 1 януари 2023 г.