"ВМЗ" ЕАД призовава да не бъде въвличано в политически спекулации, се посочва в съобщение до БТА. В дружеството работят над 4000 души, заети в много специфичен сектор, в който всяка невярна информация може да се отрази на имиджа на страната ни и на резултатите на компанията, отбелязва фирмата.

Във връзка с направените днес внушения в публичното пространство "ВМЗ" заявява, че никое от тях не отговаря на истината, пише в съобщението.

"ВМЗ" никога не е давало възможност на една определена компания да представлява цялата му продукция. Към момента дружеството работи активно с повече от 30 фирми. Факт е, че някои от тях са единствен партньор за определени чуждестранни пазари, но това е утвърдена практика в целия свят, който е валиден и за България през последните десетилетия. Затова и от години е предвидена законова възможност за дадени пазари да се определят компании, които имат изключителни права да представляват "ВМЗ", пише в съобщението.

Последното се налага от спецификата на отделните чуждестранни пазари и се случва само след много задълбочен анализ. Процедурите в много от държавите, за които "ВМЗ" реализира износ, изискват при обявяване на търг един производител да не може да участва с повече от една оферта, уточняват от компанията. 

В миналото се е случвало нелоялни фирми да дават оферти от името на "ВМЗ", без да имат съответната оторизация, което води до отстраняване на всички участници, свързани с "ВМЗ". 

Последното се отразява негативно както на имиджа на дружеството, така и на икономическите му резултати. По тази причина се прави анализ на чуждестранните пазари, на които дружеството е работило години наред само с една компания, и която е реално единствената, имаща опита и позициите да реализира продукция на него. 

Чрез даването на изключителни права на такива компании се гарантира, че нелоялни фирми няма да се явяват на търгове от името на "ВМЗ", заявяват от компанията.

Военно-промишленият сектор е изключително специфичен. Именно по тази причина и с цел приемственост, оперативното ръководство на "ВМЗ" е запазено, като са направени промени само в Съвета на директорите. 

В една изключително трудна година за целия сектор са запазени всички работници (на фона на масови съкращения в преобладаващата част от компаниите в сектора), а дружеството ще завърши 2021 година на печалба, допълват от "ВМЗ".

С новия бизнес модел, разработен от новия Съвет на директорите, разчетите са за увеличение в пъти на печалбата още през 2022 г., излизане на нови пазари и запазване позициите на съществуващите, се подчертава в съобщението.

Късно снощи от Съвета на директорите на Държавната консолидационна компания (ДКК) обявиха, че искат смяната на изпълнителния директор на ДКК Ваня Караганева. След мотивите за това искане от СД посочиха еднолично назначаване на временни членове на СД на "Вазовски машиностроителни заводи" (ВМЗ) ЕАД без одобрението им от съвета на директорите на ДКК и в нарушение на решение на СД на ДКК, както и еднолично разрешение "ВМЗ" да предостави изключителни права за своята продукция на частно юридическо лице без необходимото проучване за целесъобразност, като съветът на директорите на ДКК дори не е бил уведомен.

Днес от ГЕРБ обявиха, че някой опитва да прави скрита приватизация на компанията незаконно. 

БТА