Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, оглавявана от Сотир Цацаров, днес съобщи, че влиза при пореден кмет от ГЕРБ - този път във Враца.

Проверяват се две обществени поръчки - за доставка на девет тролейбуса и на тринадесет електрически автобуса, плюс 13 станции за бавно зареждане и пр. 

Парите са по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020", а всичко е напълно идентично до последен детайли с предните две такива проверки на КПКОНПИ - срещу Иван Портних (Варна) и Живко Тодоров (Стара Загора). Като първата вече дори е пратена на прокуратурата с мнение от Цацаровата комисия, че има извършено престъпление.

Кмет на Враца е Калин Каменов - дългогодишен "знаков" представител на ГЕРБ.

Общата стойност на поръчките е 32 027 089,53 лева. Освен това те са спечелени от един и същ изпълнител – „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД - същата фирма, която е доставяла и във Варна и Стара Загора.

"Според получените данни и постъпилия сигнал, съгласно договора и техническата спецификация към него тролейбусите са производство на полска компания, но в действителност те са произведени от беларуско държавно предприятие, без да е установено дали отговарят на нормативните изисквания за транспортни средства в ЕС.

Проверката на КПКОНПИ касае и данни за получени неследващи се облаги от длъжностни лица, включително такива, заемащи висши публични длъжности, при избора на изпълнител на поръчките и последващия контрол на доставките", пишат още от ведомството.

Ето и пълния текст на съобщението:

КПКОНПИ ПРОВЕРЯВА ДВЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА ОБЩИНА ВРАЦА 

Днес, 14 декември 2021 г., служители на Дирекция „Противодействие на корупцията“ извършват на място проверка в Община Враца и в общинското дружество за тролейбусен транспорт по повод постъпил сигнал за закононарушения при провеждане на две обществени поръчки.

Първата поръчка е за доставка на девет тролейбуса, а втората – за доставка на тринадесет електрически автобуса, тринадесет станции за бавно зареждане и една бързозареждаща станция към тях. Финансирането е със средства от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ по проект „Модернизиране на градския транспорт в община Враца”.

Обществените поръчки са на обща стойност от 32 027 089,53 лева, от които 26 000 000 лева - безвъзмездна финансова помощ и 6 027 089,53 лева  - собствено финансиране. Възложител е общинското дружество „Тролейбусен транспорт – Враца“ ЕООД.

И двете поръчки са спечелени от един и същ изпълнител – „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД. По първата е сключен договор, като през м. юли 2021 г. са доставени девет тролейбуса. Според получените данни и постъпилия сигнал, съгласно договора и техническата спецификация към него тролейбусите са производство на полска компания, но в действителност те са произведени от беларуско държавно предприятие, без да е установено дали отговарят на нормативните изисквания за транспортни средства в ЕС.

Проверката на КПКОНПИ касае и данни за получени неследващи се облаги от длъжностни лица, включително такива, заемащи висши публични длъжности, при избора на изпълнител на поръчките и последващия контрол на доставките. Изискват се документи и се снемат обяснения от длъжностни лица в общината и в общинското дружество „Тролейбусен транспорт – Враца“ ЕООД.