С решение на КПКОНПИ от 1 декември 2021 г. материалите от проверката на обществена поръчка в Община Варна са изпратени по компетентност на Прокуратурата с оглед данни за извършено корупционно престъпление от лица, заемащи висши публични длъжности.

Това гласи официално съобщение на оглавяваната от Сотир Цараров структура. Не става ясно кои са евентуално заподозрените лица и на коя точно прокуратура са предадени - тъй като евентуално подсъдност на Специализираната би означавало, че има замесен кмет или зам.кмет.

Част от придобитата информация била в хода на осъществено взаимодействие на КПКОНПИ с ГДБОП - МВР.

Както Клуб Z писа, в последните дни КПКОНПИ, която има нещо като квази-разследващи функции, се появи на ефектни проверки (със съответното медийно покритие) при двама "знакови" кметове от ГЕРБ - Иван Портних на Варна и Живко Тодоров на Стара Загора.

Темите са идентични - обществени поръчки за доставка на МПС за градския транспорт, почти съвпадат и сумите - 85 и 84 млн. лв.

"Действията на Комисията са по сигнал относно процедура по избор на изпълнител за обществена поръчка на стойност 85 000 000  лв. Поръчката е от 2021 г., а средствата за нея са отпуснати по Оперативна програма „Околна среда“ като безвъзмездна финансова помощ за закупуване на 60 броя електрически автобуси и 60 бр. зарядни устройства за тях", пишат от КПКОНПИ.

От съобщението става ясно, че във Варна е работено по градоначалника Иван Портних и двама от заместниците му, както и са снети обяснения от членовете на комисията, която е избирала изпълнител на търга, а и от загубилите фирми.

"На 18 ноември 2021 г. служители на Дирекция „Противодействие на корупцията“ извършиха действия на място в Община Варна – изискване на документи и снемане на обяснения от длъжностни лица в сградата на общината. Впоследствие в хода на проверката бяха снети обяснения от всички членове на комисията по избор на изпълнител за закупуването на електрическите автомобили, от кмета на общината Иван Портних, както и от двама от заместниците му. Снети са обяснения и от управителите на фирми, които в хода на процедурата са били отстранени от участие, от изпълнителния директор на общинското дружество „Градски транспорт“ ЕАД и от служители в същото дружество."

В прав текст се казва, че е установено лице, "заемащо висша публична длъжност", което се е намесило и при състава на комисията, както и е натискало член на комисията, за да се избере конкретна фирма.

"Установени са неправомерни действия от лице, заемащо висша публична длъжност, при определяне на състава на екипа за управление на проекта. Установено е също, че е оказвано въздействие на член на комисията по избор на изпълнител в полза на конкретна фирма. В резултат на това, кандидатите не са били обективно оценявани и е допуснат само един от тях", пише буквално в прессъобщението.

Засега не се казва кое е това лице.