Прокуратурата и МВР драстично се разминаха със статистиките си - расте или намалява т. нар. битова (или конвенционална) престъпност от април насам. Това е периодът, откакто ясно кой не е на власт.

Разминаванията в подобно нещо, което би трябвало да е просто статистика, също са забележителни.

Днес пресцентърът на прокуратурата изпрати мейл, озаглавен "Анализ на тенденциите по противодействие на конвенционалната престъпност през 2021 г. и 2020 г."

"В рамките на последните 6-7 месеца на 2021 г. административните ръководители на прокуратурите в цялата страна констатират ограничаване на активността от страна на органите на МВР по разкриване на престъпленията, характеризирани като „битови“....

... подобна тенденция би могла да доведе единствено до рязко увеличаване на престъпността и подкопаване доверието на българските граждани в институциите, призвани да защитават техните права и интереси. Забелязва се ръст на телефонни измами, възстановяване на дейността организираните престъпни групи, налице е и висок интензитет на престъпления против личността и собствеността на гражданите", казва се освен другото в него.

Изреждат се и осъществяваните в предишния период акции "с цел гарантиране спокойствието и сигурността на всеки български гражданин". Посочват се успехите за 2020 г. - 1249 спецоперации в 3090 населени места, разкрити 2306 престъпления и пр., но не се прави сравнение с настоящата година.

Не се пропуска и личната заслуга - че "във връзка със заповед на главния прокурор Иван Гешев за периода от 15 септември 2020 г. до края на същата, бяха проведени и 981 операции по противодействие на разпространението на наркотици в районите на учебните заведения в цялата страна".

(Клуб Z припомня, че борбата с битовата престъпност - и особено реалното кажи-речи прекратяване на телефонните измами е една от най-големите гордости на Гешев - изтъквани от него всеки път, когато го критикуват, или му искат оставката за несправяне с корупцията, липсата на успехи "по високите етажи", прекратяванета на знакови дела и т.н., б.р.).

Също днес дойде и кратка статистика на МВР. Тя изглежда така:

- устойчива тенденция за намаление на престъпленията през периода януари-ноември 2021 г. - с 8% спрямо същия период на предходната година.

- разкрити са повече регистрирани престъпления - 46%. За същия период на 2020 г. те са били 43 на сто, т.е. повишението е с 3 пункта.

- най-осезаемо – с 31%, е намалението при кражбите на МПС (411 регистрирани през 2020 година, срещу 282 - през настоящата).

- грабежите са намалели с почти 21% - 772 срещу 974 за същия период на миналата година.

- спад още при кражбите с почти 14% и при престъпленията, свързани с наркотици - с 3,4%

Регистрираните през тази година убийства са с 21 повече. Разкриваемостта обаче и през двата периода - месеците януари-ноември на 2020 и 2021 година, е почти 100% (нещо - традиционно при убийствата у нас, б.р.).

Коментар на Клуб Z: всъщност и двете институции има за какво да бъдат критикувани. МВР отчита за разкрито едно престъпление, когато извършителят (според тях) е установен и доведен в районното. Прокуратурата пък брои образувани производства по дадени членове от НК.

Нито едните, нито другите имат като основен критерий - влязла в сила осъдителна присъда на последна инстанция. Тогава картината вероятно би се различавала драстично.

Следва пълният текст на прокурорското съобщение: 

Анализ на тенденциите по противодействие на конвенционалната престъпност през 2021 г. и 2020 г.

В резултат на ефективното взаимодействие между държавните институции от началото на миналата 2020 г. до м. април 2021 г., бе отбелязан сериозен спад на престъпленията по линия на конвенционалната престъпност.

С цел гарантиране спокойствието и сигурността на всеки български гражданин под ръководството на Прокуратурата на Република България и съвместно с органите на Министерство на вътрешните работи, бяха проведени голям брой специализирани полицейски операции в различни населени места в страната. Целта на тези съвместни действия беше осигуряване на превенция чрез системната и безкомпромисна работа на ПРБ и органите на МВР „на терен“. По линия на противодействието с конвенционалната престъпност през 2020 г. в страната бяха проведени 1249 специализирани операции в 3090 населени места. В резултат бяха разкрити над 2306 престъпления и в качеството на обвиняеми бяха привлечени 1186 лица.

Във връзка със заповед на главния прокурор Иван Гешев за периода от 15 септември 2020 г. до края на същата, бяха проведени и 981 операции по противодействие на разпространението на наркотици в районите на учебните заведения в цялата страна. Установени бяха 508 непълнолетни или малолетни лица, свързани с престъпления с наркотици. Образувани бяха и 297 досъдебни производства.

В рамките на последните 6-7 месеца на 2021 г., административните ръководители на прокуратурите в цялата страна констатират ограничаване на активността от страна на органите на МВР по разкриване на престъпленията, характеризирани като „битови“. Наблюдава се основно активност в работата на полицейските органи по отношение разкриването на престъпления, свързани с политическите права на гражданите. Анализите сочат, че подобна тенденция би могла да доведе единствено до рязко увеличаване на престъпността и подкопаване доверието на българските граждани в институциите, призвани да защитават техните права и интереси. Забелязва се ръст на телефонни измами, възстановяване на дейността организираните престъпни групи, налице е и висок интензитет на престъпления против личността и собствеността на гражданите.

Ключов приоритет в работата на ПРБ винаги е бил и продължава да бъде борбата с „битовата престъпност“, трафика, производството и разпространението на наркотични вещества, разкриването и неутрализирането на организирани престъпни групи и телефонните измами. Прокуратурата на Република България намира за необходимо отново да подчертае, че е от ключово значение възстановяването на взаимодействието и прекратяването на противоборството между институциите, с цел защита на интересите на българските граждани, тяхната собственост и права.

А ето и съобщенито на МВР в оригинал:

Данни за състоянието на битовата престъпност и разкриваемостта спрямо същия период на предходната година

Статистическите данни отчитат устойчива тенденция за намаление на престъпленията през периода януари-ноември 2021 г. (с 8%) спрямо същия период на предходната година.

Същевременно през тази година са разкрити повече регистрирани престъпления - 46%. Спрямо същия период на 2020 г. (43%) повишението е с 3 пункта.

Най-осезаемо – с 31%, е намалението при кражбите на моторни превозни средства (411 регистрирани през 2020 година, 282 - през настоящата).

При грабежите намалението е с почти 21% (регистрираните през тази година са 772, за същия период на миналата броят им е 974).

Отбелязва се спад още при кражбите - с почти 14%, и при престъпленията, свързани с наркотици - с 3,4%, като при тях разкриваемостта тази година е близо 75% (повишение със 7,5 пункта спрямо миналата година).

Регистрираните през тази година убийства са с 21 повече. Разкриваемостта обаче и през двата периода – месеците януари-ноември на 2020 и 2021 година, е почти 100%.