Г-жо Славова, днес в Търговския регистър беше публикуван заверен Годишен финансов отчет на „Булсатком“ за 2020 г. Няма как да не Ви попитаме, откъде дойде това значително забавяне?

- Не намирам забавянето значително. Три-четири месеца закъснение в срока за публикуване на отчет, особено заверен от одитор от „големите 4“, не е прецедент в корпоративните финансови среди в страната. Особено в нашия случай, когато нашият одитор KPMG ни одитира за първа година и им отне време да опознаят компанията и нейните специфики. Паралелно с това, по време на одита ние създадохме допълнителни обстоятелства, които усложниха обхвата му: трансформирахме правната форма на дружеството към ЕООД, увеличихме собствения си капитал и обявихме сделка за смяна на собствеността на „Булсатком“. Всичко това вървеше в комбинация с унаследено суб-оптимално стопанисване на финансите на компанията от страна на предишните собственици и управление, добре видно под формата на 15 квалификации в отчета за 2019 г. Възхитени сме от работата на KPMG, които успяха да запазят самообладание и най-висок професионализъм и да заверят отчета ни, въпреки целенасочените атаки в някои медии към „Булсатком“ по темата ГФО.

2020 г. е първата година, в която „Булсатком“ е изцяло под контрола на международните институционални инвеститори. Има ли видими промени в одиторското мнение спрямо предишните финансови години, които вие сама наричате „суб-оптимални“? 

- Г-н Георгиев пое ръководството на „Булсатком“ през април 2020 г., а аз поех финансите през юни 2020 г. Въпреки, че реално започнахме доста след началото на 2020 г. с въвеждането на най-високото ниво фискална дисциплина, каквато нашите институционни инвеститори очакваха, успяхме да наложим много бързо практики, които доведоха до видими резултати. Като доказателство за това, мога да посоча няколко квалификации от 2019 г., които отпаднаха и факта, че по-голяма част от квалификациите в одиторското мнение за 2020 г. са унаследени по силата на давност от финансовото отчитане на 2018-2019 г.

Отпадналите квалификации са концептуално значими, според мен, защото касаят международни стандарти на финансово отчитане, които са много мащабни и засягат дейността практически на всички дружества. Това, например, са квалификациите в областта на МСФО 15 и МСФО 16, където остатъчните квалификации касаят единствено и само периодите преди 2020 г. Както и квалификацията, касаеща цялостния процес по завеждане на дълготрайни материални активи (ДМА), което е важно за дружество, интензивно на ДМА, каквото е нашето, поради естеството на икономическата си дейност.

А как интерпретирате самите финансови резултати? Ръководството на „Булсатком“ и представители на инвеститорите Ви говореха в медийните си изяви през 2021 г. за финансова стабилизация на компанията и успешна трансформация. Видими ли са числата вече, които могат да подкрепят тези твърдения?

- Благодарение на огромния труд, който положи моят екип от финансови експерти, ръководството на компанията и нашите инвеститори разполагаха с качествени финансови отчети и аналитики още от календарното приключване на 2020 г., на които се базират тези твърдения. Разбира се, по правилата на институционалните ни инвеститори, не можехме да ги публикуваме преди заверката от одитор от „големите 4“. 

Най-категоричното доказателство за ролята на новото ръководство и за трансформацията на компанията към по-висока ефективност е фактът, че приходите на компанията през 2020 г. са задържани на същото ниво като 2019 г., но постигнати с по-малък брой активни клиенти. Не е тайна, че 2019-та е годината, в която „Булсатком“ отчита най-голям отлив на клиентска база, най-вече поради липса на клиентско оборудване и  вътрешни турбуленции, довели до пазарна парализа. Въпреки това заварено наследство, съумяхме да овладеем отлива на клиенти,  да разширим портфолиото с нови ТВ канали и допълнителни планове и услуги, активирахме допълнителен сателитен капацитет, и успяхме да обърнем изцяло трендовете през втората половина на 2020 г. 

Това показва, че за кратко време сме успели да въведем значими подобрения в основните бизнес процеси в компанията, което води и до по-добро отчитане.