С близо 80% се е повишила цената на енергията при производителя ѝ у нас през декември миналата година на годишна база, показва статистиката.

Общият индекс на цените на производител в промишлеността през декември 2021 г. се увеличава с 30,8 на сто в сравнение със същия месец на 2020 година. Ръст на цените е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 79,7 на сто, в преработващата промишленост - с 16,2 на сто, и в добивната промишленост - с 9,4 на сто, съобщи Националният статистически институт, цитиран от БТА.

В преработващата промишленост значителен ръст е отчетен при производството на основни метали - с 34,4 на сто, производството на химични продукти - с 29,2 на сто, производството на дървен материал и изделия от него (без мебели) - с 24,7 на сто, и производството на изделия от каучук и пластмаси - със 17,8 на сто.

Общият индекс на цените на производител в промишлеността през декември 2021 г. се увеличава с 1,7 на сто спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7 на сто, а намаление е отчетено в преработващата промишленост - с 0,7 на сто, и в добивната промишленост - с 0,2 на сто.