Значителното несъответствие в имуществото, при установяването на което трябва да започне производство по отнемане, да се увеличи от 150 хил. лв. на 300 хил. лв., а проверяваният период да се намали от 10 на 5 години назад.

Това се предлага в законопроект за изменение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на шефа на антикорупционната комисия - КПКОНПИ, Сотир Цацаров.

Документът има изцяло експертен характер и е изготвен от работна група, назначена със заповед на Цацаров.

Това се случва на фона на заявената от самия Цацаров оставка (която по думите му очаква да влезе сила считано от 1 март), на отнетия му допуск до класифицирана информация заради аферата "Цумгейт", но най-вече - на фона на заявката на управляващите, че във всеки един момент ще внесат за разглеждане в парламента собствен закон за антикорупционната комисия.

С проекта "Цацаров" се прецизира кръгът на лицата, определени от закона като заемащи висши публични длъжности.

Засилва се парламентарният контрол, като е предвидено на всеки три месеца съответната комисия в Народното събрание да провежда публично изслушване на членовете на КПКОНПИ, посочват още от Комисията.

За първи път се въвежда задължение на лицата, заемащи висши публични длъжности, да декларират притежаваната от тях виртуална валута (криптовалута), както и инвестиционни благородни метали и скъпоценни камъни.

Засилени са мерките за защита на лицата, които подават сигнали за корупция и конфликт на интереси.

За първи път се предлага нормативна уредба на декларирането на т. нар. протоколни подаръци, които висшите длъжностни лица получават в това си качество.

Предлага се министърът на финансите, министърът на правосъдието и Комисията да приемат съвместни актове - методики за извършване на имуществени проверки и за установяване на несъответствие в имуществото на проверяваните лица.

Увеличени са правата на проверяваните. Въвежда се задължение за Комисията да поддържа електронен информационен портал за публичност.

Предвижда се преминаване на дирекция "Противодействие на корупцията" от КПКОНПИ в ДАНС. По този начин се връща положението в закона отпреди 2018 г., когато тези правомощия се изпълняваха от служители на държавната агенция.

Предлага се и възстановяване на законодателната уредба от 2013 г., при която право да разследват корупционни престъпления имат и разследващи агенти от ДАНС.

Любопитното в случая е, че анонсираната от управляващите като основна тяхна промяна в закона е разделянето на антикорупционната комисия на две - едната да разследва корупцията, а другата - да се занимава с имуществените декларации. 

Проектът "Цацаров е изпратен и на президента, на председателите на парламентарните групи, на председателя на парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси, на министър-председателя, на министрите на вътрешните работи и на правосъдието, както и на председателя на ДАНС.