Директори на училища от цялата страна настояват за яснота как ще започне вторият учебен срок в понеделник, 7 февруари - присъствено, онлайн или под друга форма. В момента учениците са в междусрочна ваканция, която продължава до края на седмицата. 

Училищните директори са в тотална неизвестност как ще започне вторият учебен срок в понеделник и затова настояват отговорните по темата институции да излязат с ясно решение по въпроса, за да може училища, родители и ученици да имат време за подготовка, а не да се чака последният момент. 

Диян Стаматов, директор на 119-о училище в София и председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета, каза пред БНЛ:

"За мен днес е денят, в който трябва да бъде оповестено, за да има време за организация и евентуално заменяне на учители там, където е необходимо. Всеки ден оттук нататък води след себе си напрежение в семействата, в системата и това напрежение просто може да бъде спестено".

В средите на училищните директори мненията как трябва да започне вторият учебен срок са различни.

"Има колеги, които са на мнение, че не трябва да продължаваме следващата седмица присъствено, независимо от етапа. Други са на позиция 1-ви и 4-ти клас да са присъствено, а ротацията да бъде за 5-ти - 12-ти. Има колеги, които са още по-оптимистични и твърдят, че не трябва да има никакво продължаване в обучение от разстояние в електронна среда", добави Диян Стаматов.