"Поредната смешна политическа атака."

Така главният прокурор Иван Гешев определи предложението за намаляване на бюджета за съдебната власт.

Днес той хем говори обстойно на влизане във ВСС - нещо, което отдавна не е правил, хем е изпратил писмо до парламентарната икономическа комисия в НС (пълния текст може да видите най-долу).

Вчера стана ясно, че депутати предлагат да се вземат около 20 милиона лева от бюджета на прокуратурата, за да се дадат на БАН. Това предизвика острите коментари на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

(Всъщност истината е, че съдебната власт почти всяка година води "кървави" пазарлъци с всеки министър на финансите, който традиционно "орязва" исканията им - така се роди и фразата на Владислав Горанов за крокодила, б.р.)

„Основателни са опасенията, които изразихме пред представители на ЕП, че са налице сериозни проблеми с върховенството на закона, че се случват все повече случаи на нарушаване на закона от МВР. Налице е полицейски произвол и други проблеми, които с бърза скорост ни връщат към нива на престъпност от преди приемането ни в ЕС", казва Гешев.

„Не е орязан бюджетът на прокуратурата. Става въпрос за проект за предложение за изменение  на Закона за държавния бюджет. Не става въпрос за бюджета на прокуратурата, а на съдебната власт. Бюджетът на съдебната власт е бюджетът на ВСС, прокуратурата е второстепенен разпоредител с бюджетни средства”, обясни Гешев.

Но, въпреки че средствата не се отнемали от прокуратурата, той описа апокалиптична картина: прокуратурата няма да има пари за експетизи, за преводи (тема, която е особено актуална напоследък, б.р.) и ще има "затворени прокуратури". 

Той е изпратил до председателя на Народното събрание Никола Минчев и до председателя на Комисията по бюджет и финанси Любомир Каримански писмо. В него Гешев изразява  отрицателно становище относно предложенията за намаляване на бюджета на прокуратурата. 

„Не знам кой политически гений измисли тази схема, мислейки, че ще скара съдебната власт с БАН.

Аз, ако си спомняте, бях подкрепен при избирането ми за главен прокурор от едни велики българи - академици от БАН”, коментира още Гешев.  

Той скромно изтъкна "много добрите" си отношения с акад. Антон Дончев, Георги Марков и др. И допълни, че това са "последните български будители".

Тук може да прочетете цялото писмо на Иван Гешев до НС:

Ето и цялото прессъобщение:

Главният прокурор изпрати до председателя на парламента и до председателя на Комисията по бюджет и финанси писмо, в което се изразява отрицателно становище за направено предложение за намаляване на бюджета на съдебната власт

Главният прокурор Иван Гешев изпрати до председателя на 47-ото Народно събрание Никола Минчев и до председателя на Комисията по бюджет и финанси Любомир Каримански писмо, в което се изразява отрицателно становище относно направено предложение за изменение на проекта за държавен бюджет на Република България за 2022 г., след неговото приемане на първо четене от парламента.

Едва на 15.02.2022 г. прокуратурата е уведомена, че се предлага значително намаляване на бюджета на съдебната власт.

В писмото се посочва, че с намаляването на бюджетните средства за ПРБ ще бъде нарушена конституционно гарантираната финансова независимост на съдебната власт, което неминуемо ще доведе до засягане на принципа за разделение на властите и върховенството на закона.

Предвидената промяна - намаляване на бюджета на ПРБ с още 20 млн. лв. от предложеното от Министерски съвет, т.е. с още 5,6%, по никакъв начин не е продиктувана от съображения, свързани с дейността на прокуратурата и поставя в риск осъществяването на дейността й.

На фона на драстичното увеличение на цените на всички услуги, доставки, материали и планираното увеличение на минимална работна заплата това ще доведе до невъзможност да бъде осигурено финансиране на разходите, пряко свързани с магистратската работа по досъдебните производства и разследването, сред тях на възнагражденията на вещите лица по възлаганите експертизи, на разходите за преводи по дела.

Поради повишените изисквания за мрежова и информационна сигурност е необходимо предвиждане на по-високи разходи за доставка на нов хардуер, съобразно препоръките от одитния доклад на Информационно обслужване. Същевременно средствата за поддръжка на наличния хардуер, съобразно срока за експлоатация на всеки вид техника в ПРБ, също изисква по-високи разходи.

Предвиденото намаление на бюджета би представлявало недопустима намеса от страна на законодателната власт в работата на прокуратурата чрез недостиг на средства за функционирането й. То създава сериозна опасност за върховенството на закона с оглед неминуемия опит за контрол над прокуратурата чрез поставянето на финансирането й под условие от нейното реформиране и преструктуриране.

В писмото си до Народното събрание главният прокурор посочва, че приветства осигуряването на необходимия финансов ресурс за развитието на Българската академия на науките, но това не бива да става чрез намаляване на бюджета на други органи, изпълняващи различни цели.

Всеки закон за годишен държавен бюджет на страната, в който липсват средства за отделни конституционно установени държавни институции, може да бъде обявен за противоконституционен, тъй като парализира дейността на тези институции.