Намаляването на бюджета на прокуратурата с 20 милиона лева не е наказателна акция срещу главния прокурор. Това е настояване за една по-ефективно и по-прозрачно разходване на средствата. Така министърът на правосъдието Надежда Йорданова (ДБ) коментира намаляването на бюджета на прокуратурата в предаването „Седмицата“ на Дарик радио.

По думите й съдебната власт и прокуратурата трябва да са автономни и да имат самостоятелен бюджет, който да гарантира тяхната независимост, но това не означава, че могат да имат, каквото поискат. Тя заяви, че номинално бюджетът на прокуратурата за тази година е по-висок от бюджета за предходната. „Те ще получат малко над 332 милиона лева, като тази година те не трябва да разходват средства за Бюрото за защита на свидетели. Прокуратурата разходва странно много средства за почивни бази. За 2021 г. те са разходвали над 5 милиона лева, докато всички съдилища, взети заедно, са похарчили двойно по-малко средства“, поясни министър Йорданова.

Според нея проблемът може да бъде решен с въвеждането на програмно бюджетиране при формирането на бюджета за съдебната система.

Правосъдният министър посочи и в какво се е провалил съставът на Висшия съдебен съвет – да създаде ясна и обективна методика за определяне ефективността на съдиите. „От там да се определи как точно да бъде формирана Съдебната карта на Република България как да бъде променена. От там нататък всичко това е свързано и с възнаграждението на съдиите, с тяхната натовареност и кариерно израстване“, коментира Йорданова.

Тя обясни решението за закриване на специализираните съд и прокуратура с това, че едва 3% от делата, които гледа Специализираният съд, са дела от общ характер, а всички останали дела са от частен характер – свързани с подслушване или с мерки за неотклонение. „Това показва, че тази организация на правораздаване не е особено ефективна. Освен това показва, че създаването на тази тясна връзка между Специализирана прокуратура и Специализиран съд създава симбиоза, която изкривява процесите, които протичат“, заяви правосъдният министър.