От Върховния администартивен съд разпространиха 4 страници информация, как така се е паднало - "по дати, часове, минути и секунди", че председателят Георги Чолаков е отсъждал и по трите дела, които върнаха лабораторията "Евролаб 2011" на ГКПП-Капитан Андреево.

Това стана, след като върховният съд се приознесе по три дела в полза на дружеството, и го връща безусловно и незабавно като оператор на товаро-разтоварни дейности. "Евролаб 2011" бе сочена от правителството за символ на превзета държава, корупция, загуби за милиарди, плюс неизвестен контрол към ЕС.

"Капитал" разкри преди два дни любопитния парадокс, още повече че Чолаков и... разпределя съдебните състави.

Клуб Z напомня, че въпреки закона и въпреки най-различните компютърни системи за случайно разпределение на делата (напоследък - обединени в една - ЕИСС), във ВАС все още случайно се "джурка" само съдия докладчикът. Другите се определят по вътрешен сложен алгоритъм. 

И така, става въпрос за три административин дела, в които са интересите на "Евролаб" - те се случили с 3 поредни номера - 6328, 6329 и 6330. Като първоначално в прессъобщението на съда единият номер бе объркан.

В резюме - по повод интересните съвпадения от съда изреждат следното:

- председателят Георги Чолаков участва наравно с всички съдии в дежурни състави. Те се теглят 2 години напред - 50% от съдиите са едната година и после се редуват. Написана е ретроспекция още от 2018 г.

- след размяна Чолаков дежурил през лятото на 2018 г., а след COVID-пандемията попаднал в 50-те % съдии, които дежурят през тази година.

- съгласно пък вътрешните правила до 29 юли той е и разпределящ делата на дежурните състави (от 1 август до 2 септември е зам.-председателят на ВАС Мариника Чернева).

- само че в седмицата от 11 юли до 15 юли Чолаков бил и в дежурния състав.

- тримата съдии докладчици са разпределени чрез системата за случайно разпределение:

Административно дело № 6328 от 2022 г,. входящ номер 8554 от 2022 г. е разпределено на 11 юли 2022 г. в 10,37 часа и 57 секунди, с определен докладчик Любомира Мотова.

Административно дело № 6329 от 2022 г., входящ номер 9131 от 2022 г. е разпределен на 11 юли в 10,39 часа и 53 секунди, с определен докладчик Весела Николова.

Административно дело № 6330 от 2022 г., входящ номер 9477 от 2022 г. е разпределено на 11 юли 2022 г. в 10,41 часа и 36 секунди, с определен докладчик Георги Чолаков.

(Специално се подчертава, че същия ден председателят бил определен за докладчик и по друго дело).

По-натам се изреждат подробности - как делата са администрирани между отделенията и как са се паднали тези състави. Не се отрича информацията на "Капитал" - че Чолаков е бил един от членовете и в трите състава по трите поредни дела, макар да е докладчик само в един.

Иначе общо във ВАС правораздават около 100 съдии.

Накрая от пресцентъра на съда изрично настояват "за стриктно отразяване на описаната по-горе хронология".

Сагата с "Евролаб" доби публичност преди няколко месеца, когато премиерът в оставка Кирил Петков посети границата, а после говорителката му Лена Бориславова обяви, че пунктовете на границата са били по-стерилни и от болница и там животински крак не е стъпвал. Последва и кратко обявление от Министерския съвет - че държавата най-сетне си върнала контрола над границата. От средата на май Националната референтна лаборатория "Централна лаборатория по химични изпитвания и контрол" (ЦЛХИК) към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започна да извършва лабораторен анализ на пратки плодове и зеленчуци, преминаващи през ГКПП "Капитан Андреево". 

Тогава се оказа, че зам.-директорът на БАБХ Николай Роснев навръх Нова година, на 31 декември, е подписал нов договор с частната фирма - без санкцията на земеделския министър Иван Иванов и без да има право на това. И бе тутакси уволнен. Вследствие от всичко това на ГКПП-то се изсипа и проверка - на БАБХ, НАП, ГДБОП и ДАНС.

Започнаха обаче да изплуват и истории със заплахи и предлагани подкупи, записи, в които се говори за "Таки" като реален собственик на "Евролаб". Така бе оповестено, че шефът на БАБХ Христо Даскалов е получил оферта за подкуп от един от предшествениците си на поста Пламен Моллов, като преди това в публичното пространство изтече запис от предполагаемата среща. На зам.-министъра на земеделието Иван Христанов пък бе назначена охрана - заради получавани заплахи и мистичен дрон, който наблюдавал къщата му в Пловдив. От заплаха, че на млади години може да го покоси сърдечен проблем, получил и депутатът от "Продължаваме промяната" Константин Бачийски, също ангажиран с казуса.

Понеже случаят "Капитан Андреево" съвпадна с момента, в който Слави Трифонов реши да оттегли министрите си от правителството и "Има такъв народ" гласува в последствие вот на недоверие и то падна, от ПП посочиха Трифонов като част от "мафията", започнаха намеци за връзките му с Таки и обявиха, че истинският мотив за свалянето на кабинета е именно контролът на храните по границата.

Ето и целия текст на ВАС:

Информация от Върховния административен съд относно администрирането, образуването и разпределянето на трите дела по казуса ГКПП „Капитан Андреево“ по дати, часове, минути и секунди

Във връзка с постъпили запитвания от медии, свързани с административните дела с номера 6328, 6329 и 6330 по описа на ВАС за 2022 г. по казуса с КГПП „Капитан Андреево“ и участието на председателя на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков в дежурните съдебните състави, разгледали делата, Ви информираме за следното:

Относно разглеждането на административни дела от дежурни състави

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков участва наравно с всички съдии в дежурни състави през една календарна година, съгласно правилата за определяне на ежегодните дежурни състави.

През календарна година пред Пленума на ВАС се тегли електронен жребии, в който се включват всички върховни съдии. Съгласно заповед на председателя от 2018 г., определянето на дежурни състави се извършва за период от две години чрез жребии пред Пленума на съдиите от ВАС.

На случаен принцип чрез системата се определят имената на 50% от всички върховни съдии, които ще участват в дежурствата през съответната година. След определяне на съдиите, председателят на ВАС изготвя поименен списък на дежурните състави.

Тези, които не участват в дежурните състави за съответната година, автоматично стават дежурни следващата. Съгласно правилата размяната между определени с жребий съдии за съответните години става с изрично писмено съгласие на тези съдии.

Най-късно до началото на юни всяка година, председателят на ВАС изготвя поименен писмен график на дежурните състави по седмици. Промяна в утвърдения график се извършва само при настъпили извънредни непредвидени обстоятелства.

Относно участието на Георги Чолаков в дежурни състави

През 2018 г. е изтеглен жребий пред Пленума на ВАС и председателят не е попаднал сред имената на дежурните съдии, но се е разменил със свой колега, който е поел дежурство през 2019 година, вместо през 2018 година. Поради това съдия Георги Чолаков е бил дежурен от 30 юли до 3 август 2018 г. Следвайки правилата, през 2019 г. той не е участвал в дежурните състави.

Поради Covid-19 през 2020 година с промяна в Закона за съдебната власт беше отменена съдебната ваканция, жребий не е теглен и дежурните са определени между всички съдии, съобразно техните отпуски. В дежурствата е участвал и председателят. През 2020 г. председателят на ВАС е бил дежурен от 3 до 7 август и от 10 до 14 август.

Жребий по посочения по-горе начин за определяне на дежурни състави е изтеглен през 2021 година, като дежурствата са разпределени между съдиите за 2021 и 2022 година. Георги Чолаков не е попаднал в жребия за 2021 г. и не е давал дежурства през миналата година. Затова той участва в дежурните състави през 2022 година.

Относно начина на администриране, образуване и разпределяне на трите дела във ВАС:

Съгласно утвърдените в съда правила, разпределящият делата на дежурните състави през 2022 година до 29 юли, е председателят Георги Чолаков, а от 1 август до 2 септември – заместник-председателят на ВАС Мариника Чернева.

В седмицата от 11 юли до 15 юли (периода, в който са разпределени въпросните 3 дела) в дежурния състав са били Георги Чолаков, Искра Александрова, Любомира Мотова, Росица Драганова и Весела Николова.

Тричленните и петчленните дежурни състави за произнасянето по делата се сформират от съдиите от всичките осем отделения в съда, като се спазва принципът на старшинството.

По посочения начин са сформирани и трите състава, разгледали въпросните дела, за което има издадени съответни разпореждания, приложени по делата. Всички докладчици са определени чрез системата за случайно разпределение, по поредността на делата.

Административно дело № 6328 от 2022 г,. входящ номер 8554 от 2022 г. е разпределено на 11 юли 2022 г. в 10,37 часа и 57 секунди, с определен докладчик Любомира Мотова.

Административно дело № 6329 от 2022 г., входящ номер 9131 от 2022 г. е разпределен на 11 юли в 10,39 часа и 53 секунди, с определен докладчик Весела Николова.

Административно дело № 6330 от 2022 г., входящ номер 9477 от 2022 г. е разпределено на 11 юли 2022 г. в 10,41 часа и 36 секунди, с определен докладчик Георги Чолаков.

На тази дата освен посочените три дела са разпределени още 4 дела. На същия ден чрез системата за случайно разпределение Георги Чолаков е определен за докладчик по дело № 6387 от 2022 г. На 13 юли са разпределени още 3 дела и на 14 юли – още 2 дела. Общо 12 дела са били разпределени по време на дежурството на този дежурен състав (в състав Георги Чолаков, Искра Александрова, Любомира Мотова, Росица Драганова и Весела Николова), като съставите са били сформирани по описания по-горе начин.

Делата са образувани при спазване правилото да се образуват от по-малкия към по-големия входящ номер. При разпределянето им са спазени всички принципи за случайно разпределение на делата, включително и последователността на разпределението.

Административно дело № 6328

Жалбата по административно дело № 6328/2022 е постъпила във ВАС като преписка на 16.6.2022 г. и заведена в регистъра с входящ номер 8554. Първоначално преписката е била насочена от регистратурата към председателя на Седмо отделение. След това е проведена процедура по администриране между председателя на Седмо отделение и председателя на Пето отделение. След приключване на тази процедура, преписката е образувана в дело на 8 юли 2022 г. като дело на Пето отделение.

С разпореждане на председателя на Пето отделение, делото е насочено към председателя на ВАС за разпределяне и разглеждане от дежурни състави.

Видно от записа в деловодната система на съда, делото е насочено към председателя на ВАС на 8 юли 2022 г. в 13,36 часа и 59 секунди. Тъй като Георги Чолаков е имал служебен ангажимент във връзка с мероприятие по откриване на Съдебната палата в Нова Загора (от 14,00 часа на 8 юли), той е разпределил делото в началото на първия работен ден, понеделник, 11 юли 2022 г.

За докладчик по делото, чрез системата за случайно разпределение на дела, е определена Любомира Мотова.

Административно дело № 6329 от 2022 година

Жалбата по административното дело е постъпила във ВАС като преписка на 27 юни 2022 г. и заведена в регистъра с входящ номер 9131. Първоначално преписката е била насочена от регистратурата към председателя на Пето отделение. След това е проведена процедура по администриране между председателя на Седмо отделение и председателя на Пето отделение. След приключване на тази процедура, преписката е образувана в дело на 8 юли 2022 г като дело на Пето отделение.

С разпореждане на председателя на Пето отделение, делото е насочено към председателя на ВАС за разпределяне и разглеждане от дежурни състави.

Видно от записа в деловодната система на съда, делото е насочено към председателя на ВАС на 8 юли 2022 г. в 15,24 часа и 9 секунди.

Тъй като председателят на ВАС е имал служебен ангажимент във връзка с мероприятие за откриване на Съдебната палата в Нова Загора (от 14,00 часа на 8 юли), той е разпределил делото в началото на първия работен ден, понеделник, 11 юли 2022 г.

За докладчик по делото, чрез системата за случайно разпределение на дела, е определена Весела Николова.

Административно дело № 6330 от 2022 година

Жалбата по административното делото е постъпила във ВАС като преписка на 1 юли 2022 г. и заведена в регистъра с входящ номер 9477. Първоначално преписката е била насочена от регистратурата към председателя на Седмо отделение. След това е проведена процедура по администриране между председателя на Седмо отделение и председателя на Пето отделение. След приключване на тази процедура, преписката е образувана в дело на 8 юли 2022 г. като дело на Пето отделение.

Видно от записа в деловодната система на съда, делото е насочено към председателя на ВАС на 8 юли 2022 г. в 15,43 часа и 28 секунди.

Тъй като председателят на ВАС е имал служебен ангажимент във връзка с мероприятие за откриване на Съдебната палата в Нова Загора (от 14,00 часа на 8 юли), той е разпределил делото в началото на първия работен ден, понеделник, 11 юли 2022 г.

За докладчик по делото, чрез системата за случайно разпределение на дела, е определен Георги Чолаков.

Забележка: Моля за стриктно отразяване на описаната по-горе хронология при отразяването на темата.