Маските стават отново задължителни в градски транспорт в София. Мярката влиза в сила от понеделник.

Това става със заповед на РЗИ. Изключение се прави за децата под 6 години.

Заради ръст на заразените от COVID в столицата вече бяха върнати маските в здравните заведения и социалните домове.

349,69 на 100 хил. души е заболеваемостта в София-град към 22 юли на 14-дневна база. С най-много заразени на 100 хил. души е област Варна - 365,12. 

В световен мащаб седмичният брой на новите случаи на COVID-19 се увеличава за шеста поредна седмица, сочат данните на Световната здравна организация (СЗО), като в края на този период той е нараснал двойно. Нарастването е забележимо и при броя на смъртните случаи.

19 области в страната попадат в Етап 1 според Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19.

Към 22 юли броят на областите, попадащи в Етап 1, е 19. В тези населени места се наблюдава нарастване на интензивността в разпространението на COVID-19 и увеличаване на заетостта на болничните легла от пациенти със SARS-CoV-2.

Съгласно Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19 със заповед на директора на съответната регионална здравна инспекция се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на конкретната област.

Според данни на МЗ от 19 юли временни противоепидемични мерки действат на територията на областите София град и Бургас, от 20 юли – в Софийска област, Добрич и Ямбол, а от 21 юли – в Габрово, Варна, Враца, Сливен и Силистра.

Новите 8 области, в които се въвеждат временни мерки от 22 юли, са Пловдив, Благоевград, Кюстендил, Монтана, Перник, Разград, Стара Загора и Хасково.

Мерките включват:

- носене на защитна маска за лице в лечебни и здравни заведения, обекти за предоставяне на социални услуги и др.;

- спазване на физическа дистанция от минимум 1,5 м в места със струпване на хора;

- хигиена на ръцете и дезинфекция на повърхности, редовно проветряване;

- работа от разстояние при възможност;

- провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.

- провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19 и отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.

От 23 юли противоепидемични мерки ще бъдат въведени и на територията на Област Ловеч.