България би могла да поиска дерогация от намаляване на потреблението на газ, ако  е силно зависима от него като суровина за основните производства.

По тази точка страната ни евентуално би изпълнила критериите, за да помоли за изключение, отговориха източници от Европейската комисия на въпрос на Клуб Z.

Днес Съветът на ЕС реши страните членки да намалят доброволно търсенето и потреблението на газ с 15 на сто нв периода 1 август 2022-31 март 2023 г.

„България не е остров като Ирландия, Малта или Кипър, за да е откъсната нейната газопреносна мрежа от европейската. Нито пък мрежата й е синхронизирана с руската като тези на балтийските държави. Страната ви е и добре взаимосвързаана с други членки на ЕС“, отбелязаха нашите събеседници.

По време на Съвета, както и на предшестващото го вчера заседание на зам.-посланиците на страните членки България не е поискала никакви специални дерогации.

По принцип обаче са възможни всякакви видове дерогации. Всичко ще става в зависимост от конкретната ситуация. При всички положения при криза с тока ще има дерогации, казаха от „Берлемон“.

Оттам припомниха, че работят с българското правителство още от пролетта, когато страната ни стана една от първите, за които Русия спря доставките. На 5 май в София се проведе първата среща на работната група в рамките на Съвместната платформа за общо закупуване на природен газ. Тази група е възможност за обсъждане на различните сценарии за енергийните смущения и намиране на решения на проблемите.

Припомняме, че около 10% от българския бизнес работи оперативно с газ. Това са основно стъкларски и химически заводи. Големият проблем е при тези, които имат непрекъсваем цикъл на производство, защото веднъж изгаснали пещите им - те не могат да бъдат "запалени" отново.