Страните членки на ЕС ще намалят доброволно с 15 на сто търсенето на природен газ през зимата.

За това се споразумяха министрите на енергетиката на днешния извънреден Съвет „Енергетика“ в Брюксел.

Целта е увеличаване на сигурността на газовите доставки за ЕС. Необходимо е също да бъде спестена енергя преди настъпването на зимата. Така Съюзът ще бъде подготвен за евентуално пълно спиране на доставките на газ от Русия, която използва енергията като оръжие.

Регламентът на Съвета бе приет с квалифицирано мнозинство. Той предвижда и възможността за тревога на ниво ЕС, при която намаленото търсене на газ става задължително. Само една държава се е противопоставила, твърдят дипломатически източници, без обаче да назовават име. Германският държавен секретар по икономиката и климата Свен Гиголд написа в туитър, че става дума за Унгария.

Страните от ЕС се разбраха да намалят търсенето на газ с 15 на сто в сравнение със средното вътрешно потребление през последните 5 години. Намаляването е за периода 1 август 2022-31 март 2023 г. Всяка държава сама ще избере какви точно мерки ще предприеме.

Същевременно Съветът прие някои изключения и възможности страните да поискат дерогации от задължителната цел за намаляване. Така ще бъдат взети предвид специфичните ситуации в страните членки.

Държавите, които не са взаимосвързани с газовите мрежи на други членки, се изключват от задължителното намаляване на газа. Причината е, че те няма да бъдат в състояние да освободят значителни количества газ от тръбите в полза на други членки. Jакива са островите – Ирландия, Малта и Кипър, както и балтийските републики - Литва, Латвия и Естония.

Държавите, чиито електрически мрежи не са синхронизирани с европейската електросистема и силно зависят от газа за производството на ток, също са изключени от задължението. Дипломати намекнаха вчера, че става дума за държави като Испания и Португалия.

Страните членки могат да поискат дерогация, за да адаптират задълженията си за намаляване на търсенето, ако взаимосвързаността им с други членки чрез интерконектори е ограничена. Те ще могат да искат изкслючение, ако докажат, че капацитегъг им за износ чрез интерконекторите или вътрешната им структура за втечнен природен газ се използват в пълна степен за пренасочване на газа към други страни от ЕС.

Дерогация може да бъде поискана и тогава, когато страните са надхвърлили целите за запълване на техните газохранилища, ако са силно зависими от газа като суровина за основните производства или потреблението на газ е скочило най-малко с 8 на сто през последната година по сравнение със средната цифра за предишните 5 години.

Съветът ще има и по-голяма роля при задействането на тревога на ниво ЕС. Тя ще бъде активирана с негово решение за изпълнение по предложение на Европейската комисия. Тя трябва да представи предложение за задействане на такава тревога в случай на сериозен риск от сериозен недостиг на газ или изключително високо търсене, както и в случай, че пет или повече държави, обявили тревога на национално ниво, са поискали ЕК да я обяви за целия Европейски съюз.

При избирането на мерки за намаляване на търсенето страните членки ще дават приоритет на тези действия, които не засягат защитените клиент като домакинствата и основни сфери като здравеопазването и отбраната. Възможните мерки включват намаляването на газа, потребяван в електрическия сектор, мерки за насърчаване на смяната на горивото в индустрията, целеви ангажименти за намаляването на отоплението и охлаждането, както и пазарно ориентирани мерки като търговете между компаниите.

Държавите от ЕС трябва да актуализират националните си планове за извънредни ситуации. В тях трябва да се съдържат планираните мерки за намаляването на търсенето на газ. На Комисията трябва да бъде редовно докладвано за напредъка на плановете.

Този регламент е извънредна и изключителна мярка, предвидена за ограничено време. Тя ще важи една година и през май 2023 г. ЕК ще извърши преглед, за да реши дали срокът да бъде удължен в светлината на ситуацията с газовите доставки в Съюза.

Приетият текст ще бъде одобрен на писмена процедура в близките дни.

„Според първоначалните ни изчисления дори всички изключения да бъдат използвани, икономиите ще стигнат, за да преживеем една нормална зима", заяви еврокомисарят по енергетиката Кадри Симсон на пресконференция.

Преговорите3 не са били лесни, но в крайна сметка министрите са доказали, че Съветът не е „Мисията невъзможна“, изтъкна чешкият министър на индустрията и търговията Йозеф Сикела, чиято страна в момента председателства ЕС.

„Всички разбират, че жертвата е необходима. Трябва да споделим болката“, изтъкна той.

И допълни, че решението е силен сигнал не само към руския президент Владимир Путин, който отново не успя да раздели ЕС, но и към гражданите на Съюза.

Сикела е убеден, че последиците, пред които ЕС ще бъде изправен, няма да бъдат драматични. Това се отнася дори до евентуалното ново поскъпване на газа.

„Цените ще останат високи, докато ЕС продължи да разчита на руския газ“, допълни министърът.

Но ако Съюзът успее в начинанието си, цените ще паднат.