Състав на Софийския градски съд (СГС) с председател Вера Чочкова постанови, че изобщо няма да разгледа протоколите за обиск, внесени постфактум от МВР. Те касаят претърсванията и изземванията у Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севделина Арнаудова, които, както е известно - бяха предприети "в условия на неотложност" от МВР, съответно без съдебно разрешение.

(В този случай протоколите се внасят до 24 часа за одобрение в прокуратурата и съда - което и МВР направи в петък следобед, б.р.)

СГС приема, че самият прокурор, който ги внася, твърди в исканията си, че предприетите действия, "за които следва да се упражни съдебен контрол, са незаконосъобразни, защото са извършени при липса на неотложност и от некомпетентен разследващ орган".

При това положение съдът счита, че тази констатация на прокурора "е в рамките на неговата компетентност и не се нуждае от съдебно одобрение".

Просто казано - съдът отново прати топката в полето на спора между прокуратурата - която отказа да повдигне обвинения на тримата и изтъква купчина процесуални нарушения на МВР, и самото МВР, което пък предприе акцията.

Ето и съобщението:

Софийският градски съд остави без разглеждане внесените от СГП искания за съдебна санкция по извършените процесуално-следствени действия по претърсване и изземване от адреси, свързани с Бойко Борисов, Севдалина Арнаудова и Владислав Горанов.

В исканията изрично се твърди, че действията, за които следва да се упражни съдебен контрол, са незаконосъобразни, защото са извършени при липса на неотложност и от некомпетентен разследващ орган. В досъдебното производство, прокурорът е единственият орган по ръководството на разследването, поради което констатацията му за незаконосъобразност на конкретни действия, извършени от разследващия орган, е в рамките на неговата компетентност и не се нуждае от съдебно одобрение. Доколкото в настоящото производство, прокурорът изначално приема, че извършените действия са опорочени, искането му е недопустимо, пише в определението си съдия Вера Чочкова.