Днес е последният срок, в който ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на страната ни трябва да поискат съгласието на приемащата държава за провеждането на предсрочните парламентарни избори. Те ще очакват и съгласие за разкриване на секции - включително и извън дипломатическите и консулски служби, пише днес БНР. 

Централната избирателна комисия трябва да определи местата в държавите, в които ще се образуват секции, както и броя им във всяко населено място до 10-ти септември. А до 13-и септември трябва се образуват Секционните избирателни комисии в чужбина.

До дни ЦИК ще разполага с информация за получените отговори от приемащите държави за това дали разрешават провеждането на вота и разкриването на секции. Организациите на българите  в съответното място извън страната могат да предлагат местоположението на секции, а срокът за това е  не по късно от 6-и септември , като секции ще се разкриват и въз основа на  подадените заявления за гласуване извън страната.

Всеки сънародник с избирателни права, който желае да гласува може да заяви това като попълни саморъчно подписано заявление и го изпрати до дипломатическото или консулското  представителство  в съответната държава по пощата или по куриер.

И сега заявления за гласуване в чужбина ще се подават и електронно, чрез интернет страницата на ЦИК. Електронната система ще заработи не по късно от 14-ти август.

ЦИК ще назначава съставите на СИК зад граница след като проведе консултации с парламентарните партии и коалиции. Във всяка  СИК зад граница ще има  по един член, предложен от министъра на външните работи, като той  може да е предложен и от организации на българи в съответната страна.

Предложения за промени в съставите на СИК в чужбина щ могат да се правят не по-късно от 7 дни преди изборния ден, а промените ЦИК трябва да отрази,  не по-късно от 5 дни преди вота на втори октомври.