"Българското правителство е поело ясен ангажимент към нашето общество да гарантира доставките на газ за целия отоплителен сезон на възможно най-добри цени. Но в същото време, тъй като ситуацията на европейската газова карта е много динамична, нашето правителство ще направи всичко възможно да започне търгови процедури за доставка на газ в средносрочен и дългосрочен план за възможно най-добри условия. Ще остави на следващото редовно правителство да завърши тази процедура и да направи своя избор."

Това обяви президентът Румен Радев на поредна среща по актуалната тема за гаовите доставки - този път с представители на ръководството на компаниите "Gastrade" и "Copelouzos Group". На нея се обсъждаха възможностите за увеличаване на количествата природен газ за България, които страната ще получава през Гърция чрез терминала в град Александруполис, който се очаква да е готов през 2023 г. "Gastrade" и "Copelouzos" са сред компаниите, разработили проекта за терминала за втечнен природен газ в Александруполис.

На разговора бяха и служебният премиер Гълъб Донев, министърът на енергетиката Росен Христов, представители на ръководствата на "Булгаргаз" и на "Булгартрансгаз".

„България е акционер с 20% в терминала и има резервиран капацитет за следващите 10 години. Този проект е от решаващо значение не само за задълбочаването на стратегическото партньорство между България и Гърция, но и то е от особено значение за икономическата стабилност на Балканите, Централна и Източна Европа чрез постигане на реална диверсификация, сигурност на доставките и засилена конкуренция", каза още Радев.

Той подчерта, че всичко това изисква терминалът да бъде свързан с междусистемната газова връзка IGB, която България очаква да заработи до 1 октомври.

По думите му българското правителство правело всичко възможно да сътрудничи, за да се завърши навреме интерконекторът.

„На фона на задълбочаващата се криза с доставките на газ за нас е изключително важно терминалът да бъде завършен в срок, както и да разгледаме още веднъж възможностите за увеличаване на доставките на втечнен газ през Гърция в краткосрочен и дългосрочен план, както и възможностите за включването на България в управлението на порт Александруполис", добави президентът.

Гръцките представители посочиха, че завишаването на капацитета на пристанището е от стратегическо значение, а България ще е с приоритет при резервиране на капацитет.

Това е втора среща след назначаването на служебното правителство, която Радев организира на "Дондуков" 2 по  въпроса за газовите доставки. На 12 август той реши да обсъди довършването на строежа на интерконектора с представители на дружеството възложител "Ай Си Джи Би" и строителя "Авакс".