Нахлуването на Русия в Украйна може да доведе до продоволствена криза, която да засегне 1,7 милиарда души - около една пета от населението на света. Това се посочва в доклада на ООН, който беше публикуван на сайта на организацията на 13 април, предаде "Гордон".

ООН отбелязва, че Украйна и Русия отговарят за 30 процента от световното производство на пшеница и ечемик, една пета от царевицата и повече от половината слънчогледово масло.

"Колективно тяхното зърно е важен източник на храна за някои от най-бедните и най-уязвимите, осигурявайки повече от една трета от пшеницата, внесена от 45 африкански и най-слабо развитите страни".

От началото на 2022 г. цените на пшеницата и царевицата са се повишили с 30 процента, петрола - с над 60 на сто, а природният газ и торовете - повече от два пъти.

ООН предупреждава, че няма достатъчно ресурси, за да изхрани гладните. Агенцията спешно се нуждае от 8 милиарда долара, за да поддържа операции в Йемен, Чад и Нигер.