Има риск от парализиране на съдебната система. Това каза пред БТА представляващият Висшия съдебен съвет (ВСС) Боян Магдалинчев. Той изтъкна, че няма избрани членове от парламентарната квота за новия състав на Съвета, съдиите обжалват избора на свои представители, а Конституционният съд (КС) още не се е произнесъл с решение, което може да даде отговори на ситуацията (става въпрос за очакваното конституционно дело - дали може старият състав да продължи да функционира, след като очевидно няма да бъде избран нов до края на срока, б.р.).

Мандатът на този състав на ВСС изтича на 3 октомври.

"Няма да има кой да гласува възнаграждения, няма да има кой да назначава и освобождава, да премества магистрати. Няма да има кой да подготви бюджета на съдебната систем", обясни Магдалинчев.

Пленумът на ВСС ще поиска допълнително пари за издръжката на администрацията на европрокурорите у нас, както и за ремонта на сградата, в която ще бъдат настанени. В момента в бюджета на съдебната власт такива средства не са предвидени, каза Магдалинчев.

"Както навсякъде, така и в съдебната система, тази инфлационни процеси ще дадат отражение. Основно върху издръжката.

Нека не забравяме, че за тази година Народното събрание (НС) намали с 28 милиона лева бюджета за издръжка на съдебната власт. Впоследствие инфлацията стана още по-голяма. Това не беше предвидено.

С измененията на Закона за съдебната власт (ЗСВ) във връзка с европейските делегирани прокурори беше възложено на ВСС да осигури издръжката на администрацията на тези прокурори", обясни Магдалинчев.

И допълни:

"Считаме, че е целесъобразно да поискаме от правителството целеви средства за това."