Какви глоби за нарушение на правилата за движение по пътищата е наложил КАТ през последните три години, за какво се харчат средствата и кога държавата ще инвестира парите, или поне част от тях, в автоматизация и закупуване на още технически средства за контрол на скоростта?

Този въпрос е задал депутатът от "Демократична България" Ивайло Мирчев на министъра на вътрешните работи Бойко Рашков по линия на парламентарния контрол. Това е периодично повдиган във времето въпрос поради законовото изискване глобите, наложени при заснемане на водачите, да отиват в специалния Фонд за безопасност на движението, с който трябва да се подобрява пътната безопасност, а останалите, в т.ч. обикновените фишове - в бюджета на МВР. През годините е имало спорове инвестират ли се в действителност и в пълнота средствата за закупуване на камери, радари, автомобили и пр. 

От отговора на Бойко Рашков става ясно, че средства се инвестират, като впечатление прави, че през 2021 г. те са двойно повече от тези през предходните две. Общо похарчени за пътната ни безопасност са 25,4 млн. лв.

През 2019 г. разходите, направени от Фонда, са за близо 6,1 млн. лв. Най-голямото перо от тях - 4,1 млн. лв. са отишли за доствка на технически средства за контрол на пътното движение, хардуер и софтуер. Близо 1,6 млн. лв. струва следгаранционната поддръжка на камерите, радарите и пр., а малко над 356 000 лв. са дадени за "материали и консумативи", тоест - мундщуци за анализатори, тест касети и тестове за наркотични вещества, оборудване на полицейските автомобили.

През 2020 г. Фондът е похарчил за пътна безопасност близо 5,8 млн. лв. Най-голямото перо - 3,5 млн. лв. отново е за закупуване на техника, над 1,3 млн. лв. са за поддръжка, но пък консумативите са стрували близо 1 млн. лв.

В сравнение с 2019-а и 2020-а (първата пандемична година, в която имаше локдаун и ограничения за пътуванията), 2021 г. е била добра за Фонда, събрани са двойно повече глоби. Инвестирани в пътната безопасност са били 13,5 млн. лв. От тях: 8,6 млн. лв. за техника, 3,2 млн. лв. за поддръжка и 1,6 млн. лв. за дрегери, наркотични тестове и пр.

Рашков е предоставил справка и за платените фишове, електронни фишове и наказателни постановления. За 2019 г. те са 1,3 млн. лв., за 2020-а са за над 1,7 млн. лв., а за 2021 г. - близо 1,7 млн. лв.

В отговора си министърът посочва и за какво техническо обезпечаване тончо отиват средствата по план-графика за миналата и тази година. Освен за стационарни камери, видеорадари, преносими устройства, скенери, принтери и пр., планът включва и закупуване на специализирани автомобили за посещение на тежки пътно-транспортни произшествия, както и нови автомобили с включено оборудване, в т.ч. боди камери за катаджиите.