Правителството прекрои намеренията си в действие и взе решение да вдигне с рекорден процент т.нар. праг на линията на бедност. От 2023 година тя ще бъде равна на точно 504 лв., което е увеличение с цели 22% или 91 лв. 

На практика до момента никога в новата ни история не е имало такова рязко повдигане на прага. То обаче бе одобрено от работодателите. Синдикатите подкрепиха по принцип, но те искат още по-висока линия до над 540 лв. 

"Новото равнище на показателя ще компенсира изоставането на националната линия на бедност спрямо линията на бедност, определена с изследването на Евростат „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Увеличаването на стойността й ще доведе до повишаване на социалните помощи по Закона за социално подпомагане и финансовата подкрепа по Закона за хората с увреждания, което ще окаже благоприятно въздействие върху уязвимите и най-ниско доходните групи от населението", пишат в мотивите си днес от правителството.