Европейската комисия ще предприеме постепенно премахване на Временната рамка за държавна помощ, приета през 2020 г. заради пандемията от COVID-19.

Тя позволи на страните членки на ЕС да преодолеят сериозни затруднения в икономиката в контекста, причинени от заразата. Срокът на Временната рамка няма да бъде удължен след срока на изтичане, който е 30 юни.

Действащият план за постепенно премахване и за преход няма да бъде променен. Това важи и възможността държавите членки да предоставят специфични мерки за подкрепа на инвестициите и на платежоспособността съответно до 31 декември т.г. и до 31 декември 2023 г.,

„Към днешна дата Комисията е приела над 1300 решения, като е одобрила почти 950 национални мерки на стойност близо 3 трилиона евро под формата на държавни помощи“, изтъкна изпълнителният зам.-председател на ЕК Маргрете Вестагер, която отговаря за конкуренцията.

Действително изразходени са били 730 милиарда евро. Всички одобрени помощи са били необходими и пропорционални.

„Днес, след повече от две години, най-сетне сме свидетели на цялостно подобряване на санитарната криза в Европа, като броят на заразените с COVID-19 е под контрол, а процентът на ваксиниране е относително висок. С постепенното премахване на ограничителните мерки европейската икономика започна първи стъпки към възстановяване след санитарната криза“, коментира Вестагер.

Тя обаче уточни, че постепенното премахване ще бъде поетапно и координирано. Помощта, необходима на засегнатите предприятия, няма внезапно да бъде спряна. Временната рамка вече предвижда гъвкав преход до 30 юни 2023 г., по-специално по отношение на вариантите за преобразуването и преструктурирането на инструментите за дълга (например гаранции, заеми и възстановяеми аванси) в други форми на помощ като преки безвъзмездни средства, при наличието на ясни гаранции.