Българската народна банка влезе в своите правомощия по контролирането на банковия сектор и още един път увеличи т.нар. антицикличен капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции. Той скача на 2% от последното тримесечие на 2023 г. В момента буферът е закован на 0,5%, а от утре ще бъде равен на процент. 

Основното предназначение на буфера е да послужи като защита на банковата система срещу потенциални загуби, произтичащи от натрупване на цикличен системен риск в периоди на прекомерен кредитен растеж.

Той се променя с такова голямо предизвестие, за да се даде време на банките да реагират. Особено важно е да се има предвид, че буферът е на практика оценката  на БНБ за състоянието на икономиката. Преведено на по-лесен език - БНБ иска да подготви банките за възможно доста по-високо ниво на необслужвани кредити. 

Защо се прави това е вече ясно - енергийната криза, инфлацията и повишаващите се лихви от големите централни банки затормозяват икономиката, а Европа е изправена през рецесия. 

"Протичащият процес на бързо покачване на лихвените проценти в глобален мащаб ще намери отражение върху финансовото състояние на кредитополучателите посредством увеличението на разходите за обслужване на кредитните задължения", казват експертите на централната банка.