Съветът на ЕС се споразумя за доброволно намаляване с 10 на сто на бруто потреблението на ток в страните членки и задължителна цел за намаляване с 5 на сто на потреблението в пиковите часове.

Това стана днес на извънредния Съвет „Енергетика“ в Брюксел.

Между 1 декември т.г. и 31 март 2023 г. страните членки трябва да определят 10 процента от пиковите си часове, в които търсенето да бъде намалено. Държавите ще могат да избират сами мерките, които да предприемат.

Министрите на енергетиката се споразумяха и за таван от 180 евро на мегаватчас на свръхпечалбите на производителите на евтин ток. Това важи и за посредниците, използващи т.нар. инфрамаргинални технологии за производството на ток като възобновяеми източници на енергия (ВЕИ), ядрена енергия и лигнитни въглища.

Таванът има за цел да съхрани печалбите на операторите и да не се пречи на инвестициите във възобновяема енергия.

Другото, за което бе постигнато споразумение, е солидарна вноска от производителите на изкопаеми горива. Мярката е временна и засяга печалбите на бизнеса в сферата на суровия петрол, природния газ, въглищата и рафинирането. Вноската ще бъде изчислявана въз основа на облагаемите печалби.

Това ще става в съответствие с националните законодателства  през финансовата година, започваща през 2022 или 2023 г. Печалбите трябва да са се увеличили с над 20 на сто в сравнение със средните годишни облагаеми печалби през 2018 г. Солидарната вноска ще се прилага в допълнение към редовните данъци в страните членки.

Държавите от ЕС ще могат също така временно да определят цени на доставките на ток за малките и средни предприятия (МСП), за да могат те да се преборят със затрудненията заради поскъпналата енергия. Националните власти могат да приложат изключителна и временна мярка, като определят цена на доставките под себестойността им.

Договорените мерки са временни и изключителни по своята същност. Те ще се прилагат от 31 декември т.г. до 31 декември 2023 г.

Целите за намаляване на потреблението на енергия ще се прилагат до 31 март 2023 г.

Задължителните тавани върху свръхпечалбите ще бъдат в сила до 30 юни 2023 г.