Вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов заяви, че законодателният акт на индексацията в строителството не цели да обслужи фирмите - изпълнителки. Той каза това по време на заседанието на ресорната парламентарна комисия, на което се обсъжда законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, внесен от Настимир Ананиев и група народни представители на 13 май. 

Основният проблем, който среща държавата в момента при реализацията на публични проекти, преди всичко в общините, но и в централната държавна администрация, е невъзможността както да бъдат сключени договори по оферти от 2018, 2019 и 2020 г. и до началото на 2021 г., така и договори, сключени по такива оферти, но през изтеклата година, които са станали жертва на тези сериозни инфлационни процеси, изтъкна министърът, цитиран от БТА. 

Той напомни, че ведомството заедно с финансовото министерство, са направили обстоен анализ и има сериозна научна база, включително и с помощ от Националния статистически институт, за различните подотрасли в строителството точно каква инфлация са претърпели. Резултатите от това проучване са отразени в проект на методика, която от вчера е на страницата на министерството, каза Караджов и допълни, че там са отразени числата, които се получават като инфлация в 6 подотрасъла.

Министърът допълни, че методиката е консултирана с Камарата на строителите в България, като част от техните възражения са отразени в нея. Като основен момент на разминаване остава този таван от 15 процента, допълни министърът и уточни, че сега се търси сближаване на позициите с браншовите организации по отношение на методиката.

Ако НС приеме предложените промени в закона, на това основание след това ще се въведе чрез постановление на МС методиката като част от Правилника за приложение на Закона за обществените поръчки, каза още министърът.

Това е нужда на държавата, на общините на централната администрация, отново подчерта министърът. Той съобщи, че по Оперативна програма "Околна среда" има застрашени от нереализиране проекти за 1,1 млрд. лева, от тях в МРРБ са проекти за ВиК за 800 млн. лева и тези пари подлежат на връщане, ако България не ги реализира. По Програмата за развитие на регионите сумите са за 1,3 млрд. лева, а от общините - 4,3 млрд. лева. 

Размерът на държавния проблем е гигантски, не се касае за корупция и не заслужаваме от антикорупционната комисия да бъдем атакувани, че извършваме корупционна дейност в услуга на фирмите-изпълнители, заяви министърът.

По време на дискусията в комисията по проектозакона, свързан с индексацията в строителството, министър Караджов заяви, че той няма да окаже влияние върху бюджета, защото във всеки бюджет, в това число и в сегашния, има буфери. Той добави, че оперативните програми разполагат с необходимите резерви, като уточни, че става дума за други проекти, които не са станали и те освобождават финансиране, което е достатъчно да се поеме индексацията. Ако се наложи да се прехвърлят заради националното финансиране фондове от едно перо на бюджета в друго, затова е постановлението на МС, с него не само ще се измени методиката като част от Правилника за приложение на ЗОП, но и ще се дадат тези финансови източници, допълни министърът. Като цяло текстът на законопроекта няма вътрешни противоречия, каза още Караджов.