Българската национална телевизия ще бъде домакин на 29-ата Годишна конференция и 28-ата Асамблея на COPEAM, които ще се проведат на 24 юни, петък, в София. Темата на конференцията е „Медиите и глобалната нестабилност: как допринасят за мира?“

В рамките на конференцията ще се проведе дискусионен панел по темата с участието на: проф. Хюсеин Амин – директор на Центъра за телевизия и дигитална журналистика към Американския университет в Кайро, Египет, г-жа Адриен ван Хетерен – член на международния борд на Institute for war & peace reporting (IWPR), Великобритания, г-н Никола Боасе – ръководител „Комуникации и международни отношения“ на фондация „Hirondelle“, Швейцария, г-жа Ирина Недева – президент на Асоциацията на европейските журналисти – България и г-н Моханед Арабиат – президент на неправителствената организация „Generations for peace“, Йордания. Модератор на панела ще бъде г-жа Евгения Атанасова – журналист и продуцент в Българската национална телевизия.

COPEAM (Постоянна конференция на аудио-визуалните оператори от средиземноморския регион) е основана през 1996 г. по инициатива на RAI. При създаването си организацията включва големи обществени, частни и институционални играчи в аудио-визуалния сектор и освен стимулиране на диалога и културната интеграция в Средиземноморския регион си поставя за цел обединяване на ресурсите на партньорските организации за създаване на радио и телевизионна продукция.

Членове на организацията са обществени радио и телевизионни оператори, професионални и културни организации, университети и др. от 26 държави от Европа, Северна Африка и Близкия Изток. Асоциирани членове и партньори на COPEAM са EBU и CIRCOM, в които БНТ членува.

Дейността на COPEAM е основана на принципа на споделяне и сътрудничество и включва организиране на обучения (със специален фокус върху журналистиката), семинари и конференции по проблемите на медийния сектор, координиране на международни радио и телевизионни копродукции, запазване и промотиране на евро-средиземноморското аудио-визуално наследство, провеждане на кампании и инициативи съвместно с международни организации като Европейската инвестиционна банка, ЮНЕСКО, културни институти към посолства и др., насочени към глобални проблеми като околна среда, миграция, младежки въпроси, равенство на половете и др.