Антикорупционната комисия (КПКОНПИ) е обявила за служебна тайна всички свои решения за образуване на производство за отнемане на незаконно придобито имущество.

Това откритие са направили от Антикорупционния фонд (АКФ), съобщават оттам, като прилагат и самата заповед.

Решението е взето през 2018 г. от тогавашния директор на КПКОНПИ Пламен Георгиев и все още продължава да е в сила. Заповедта е в нарушение на закона, който не позволява информация да се обявява за служебна тайна за повече от 6 месеца - посочват от неправителствената организация.

Новината станала ясна на заседание в рамките на съдебното дело, заведено от АКФ за това, че му е отказан достъп до решенията на Комисията за предявяване на иск за отнемане на незаконно придобито имущество от 2018 г. до сега. Делото се разглежда от Административен съд – София-град. 

Представителите на КПКОНПИ обосновават отказа си със заповедта на Георгиев от 2018-а, подал оставка през 2019 г. (по настояване на тогавашния премиер Бойко Борисов, б.р.) след скандала "Апартаментгейт" - с апартаментите на височайши представители на ГЕРБ. Според заповедта всички решения на КПКОНПИ за образуване на производство за отнемане на незаконно придобито имущество са служебна тайна и не могат да бъдат оповестявани.  

"Приемането на подобна заповед е скандално ограничение на правото на обществото да е информирано за дейността на един от ключовите антикорупционни органи в държавата. Тази заповед е приета и в очевидно нарушение на закона", заявява Даниела Пенева, правен съветник в Антикорупционния фонд. 

Дейността по отнемане на незаконно придобито имущество представлява най-обемната сфера на дейност на КПКОНПИ, в която са заети най-голям брой нейни служители и се издават най-голям брой актове, в пъти повече в сравнение с другите направления от работата на Комисията. 

"Заповедта на Пламен Георгиев прави тази дейност напълно секретна. Обществеността не може да се информира за това какви проверки е извършила Комисията, какъв анализ на фактите е направила и до какви правни изводи е достигнала, за да вземе решение за образуване на дело", допълва юристката.

Тази заповед директно противоречи и на Закона за защита на класифицираната информация. По закон, за да бъде класифицирана една информация като "служебна тайна", нерегламентираният достъп до нея трябва да уврежда интересите на държавата или друг правнозащитен интерес. Срокът, за който може да бъде отказан достъп до служебна тайна, е ясно ограничен до 6 месеца. "Тези законови предпоставки ясно сочат, че целта на закона е ограничаването на достъпа до информация да е винаги конкретно, с оглед особеностите на конкретния случай и срочно (ограничено във времето). В разрез с целта на закона, с със заповедта на Пламен Георгиев се отказва еднократно и завинаги достъп до всички решения на КПКОНПИ, постановени и бъдещи" заключават от АКФ.  

Според експертите на Фонда, информацията за решенията на КПКОНПИ по никакъв начин не уврежда интересите на държавата. Обратното – тя дава възможност на обществеността да формира мнение за фактите и изводите, въз основа на които КПКОНПИ инициира производства за отнемане на имущество на граждани. По своята същност това е обществена информация, която не може да бъде класифицирана, особено пък безкрайно. Не могат да се възприемат и евентуални доводи за защита на лични данни, доколкото в такива случаи законът допуска тяхното заличаване. Освен това, именно личните данни на засегнатите лица и информация за имуществото им, подлежи на публикуване в Държавен вестник, веднага след образуване на делото, по иск на КПКОНПИ.