Европейската комисия одобри днес положителната предварителна оценка на искането на България за отпускане на безвъзмездни средства в размер на 1,37 милиарда евро (2,7 милиарда лева) по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ), съобщи говорителката на ЕК Веерле Нойц.

Механизмът е ключовият инструмент в основата на Фонда за възстановяване от пандемията от COVID-19 „ЕС от следващо поколение“.

На 31 август България представи на Комисията искане за плащане въз основа на постигането на 22 ключови етапа и цели, избрани в Решението за изпълнение на страните членки (Съвета на ЕС) за първата вноска. Те обхващат реформи и инвестиции в областта на образованието, интелигентната промишленост, неутралността по отношение на климата, цифровата свързаност, устойчивия транспорт и пътната безопасност, правосъдието, борбата с прането на пари, социалното приобщаване, здравеопазването и системата за одит и контрол, свързана с МВУ.

Българският национален план за възстановяване и устойчивост включва мерки за инвестиции и реформи в 12 тематични компонента. Той ще бъде подкрепен с 5,7 милиарда евро под формата на грантове.

Плащанията по МВУ се основават на резултатите и зависят от изпълнението от страна на държавите членки на инвестициите и реформите, очертани в националните им планове.

ЕК изпрати положителната си предварителна оценка на изпълнението от страна на България на ключовите етапи и целите, необходими за това плащане, на Икономическия и финансов комитет (ИФК) с искане за неговото становище. То трябва да бъде представено до 4 седмици и трябва да бъде взето предвид в оценката на Комисията. След това ЕК ще приеме окончателното решение за отпускането на средствата. И тогава парите ще могат да бъдат платени на България.

Комисията ще направи оценка на следващите искания за плащане от България въз основа на изпълнението на ключовите етапи и целите, очертани в Решението за изпълнение на Съвета, като отрази напредъка по изпълнението на инвестициите и реформите.

“За мен е удоволствие днес да поздравя България. Според оценката на експертите на ЕК България е готова да получи първо плащане по линия на “ЕС от следващо поколение“. След като държавите членки дадат зелена светлина, България ще получи 1,37 милиарда евро в резултат на нейния добър и бърз напредък в изпълнението на първия набор от реформи и инвестиции, определени в плана”, коментира председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Тя изтъкна, че страната ни е извършила важни реформи и инвестиции за укрепване на рамката за борба с прането на пари, подобряване на адекватността и обхвата на схемата за минимален доход и предоставянето на социални услуги в страната, реформиране на предучилищното, училищното и висшето образование и ученето през целия живот, въвеждане на нова стратегия за пътна безопасност и план за действие и създаване на благоприятна инвестиционна среда за разгръщане на високоскоростни и 5G мрежи в страната.

“Гордея се, че „ЕС от следващо поколение“ ще помогне на България да осъществи своя екологичен и цифров преход и ще продължим да подкрепяме България, за да гарантираме успеха на нейния план“, допълни Фон дер Лайен.

Едновременно със съобщението от Брюксел новината бе обявена и в София от вицепремиера по управлението на европейските средства Атанас Пеканов.

"Изключително съм горд днес да заявя, че точно както обещахме, първото плащане по българския План за възстановяване и устойчивост получи одобрение в рамките на служебния кабинет“, каза той.

По думите му през последните седмици правителството е положило всички усилия това решение на ЕК да стане факт. Голям обем от работа е свършена както преди подаването на искането за плащане, така и след подаването му, в рамките на постоянни разговори и дискусии със службите на Комисията. В хода на дискусиите са били изчистени различни отворени казуси, прецизирани са били различни документи.