Министрите на икономиката и финансите от страните членки одобриха днес националния план за възстановяване и устойчивост на България, съобщи Съветът на ЕС.

Решението ще бъде прието на писмена процедура скоро след проведената днес неформална видеоконференция на министрите. Те одобриха и националния план на Швеция.

След официалното приемане на решенията двете страни ще могат да използват средствата по Механизма за насърчаване на икономическото възстановяване от пандемията от COVID-19.

Средствата в размер на 672,5 милиарда евро от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) ще бъдат използвани за подкрепа на реформите и инвестициите, очертани в плановете за на страните членки.

Решенията на Съвета се предшестват от оценка на националните планове, извършвана от Европейската комисия. Плановете трябва да са в съответствие със специфичните за всяка държава препоръки за 2019 и 2020 г. и да отразяват общата цел на ЕС за създаване на по-екологична, по-цифровизирана и по-конкурентоспособна икономика.

• Българският план включва 6,3 млрд. евро под формата на безвъзмездни средства.

• Страната ни смята да използва 58,9% от общия размер на отпуснатите по плана средства за постигане на целите си в областта на климата чрез ускоряване на декарбонизацията на енергийния сектор, подобряване на енергийната ефективност на частните и обществените сгради и подпомагане на устойчивите форми на транспорт.

25,8% от общия размер на отпуснатите средства по плана ще бъдат предназначени за цели в областта на цифровите технологии като повишаване на цифровите умения и цифровизацията на публичната администрация, както и подкрепа за развитието на мрежи с много голям капацитет в цялата страна.

Бъдещите плащания от Механизма ще се извършват, след като държавите членки изпълнят ключовите етапи и цели, определени за отделните инвестиции и реформи.