„Булгартрансгаз” ЕАД и Европейската изпълнителна агенция по климат, инфраструктура и околна среда (CINEA) подписаха днес грантовото споразумение за финансиране на разширението на подземно газохранилище (ПГХ) „Чирен“.

Това съобщиха от българската компания.

Европейската комисия ще съфинансира проекта със 78 милиона евро.

Подписването стана в рамките на Съвет „Транспорт, телекомуникации и енергетика“ с фокус върху енергетиката в Люксембург.

Изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов получи споразумението от еврокомисаря за енергетиката Кадри Симсон.

През 2021 г. Европейската комисия включи разширението на “Чирен” в петия списък на проекти от общ интерес за ЕС. В началото на 2022 г Брюксел обяви, че е постигнато съгласие сред държавите членки за финансиране по Механизма за свързване на Европа (МСЕ).

Разширението на ПГХ “Чирен” е един от одобрените пет енергийни проекта и единственият от областта на природния газ за финансиране със средства от ЕС. Съгласно грантовото споразумение за реализацията на проекта се отпуска съфинансиране в размер до около 78 милиона евро по МСЕ.

Проектът цели увеличаване на капацитета за съхранение на природен газ до 1 милиард кубически метра и на дневните капацитети на добив и нагнетяване до 8-10 кубика дневно.

Целевите параметри за разширение на хранилището ще бъдат постигнати чрез изграждане на надземни съоръжения, сондажи и газопровод с дължина около 45 километра.

Планира се поетапното въвеждане в експлоатация на инфраструктурата да завърши до края на 2024 г., уточняват от „Булгартрансгаз“.