Съветът на ЕС постигна съгласие за обвързваща цел от 40 на сто енергия от възобновяеми източници в общия енергиен микс до 2030 г.

Това стана на среща на министрите на енергетиката от страните членки в Люксембург.

Заложената сега цел на равнище ЕС е най-малко 32%. За колективно постигане на новата цел страните членки ще трябва да увеличат своя национален принос, определен в техните интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата, които ще бъдат актуализирани през 2023 г. и 2024 г., за да постигнат колективно новата цел. 

Постигнато бе споразумение и за намаляване с 36% на крайното и с 39% на първичното потребление на енергия до 2030 г.

Поне 49% от енергията в сградите трябва да бъде от възобновяеми източници.

В сферага на подцелите за транспорта, Съветът въведе възможността държавите членки да избират между следните две възможности:

• Обвързваща цел за намаляване на интензитета на емисиите на парникови газове в транспорта с 13% до 2030 г.;

• Обвързваща цел за най-малко 29% енергия от възобновяеми източници в рамките на крайното потребление на енергия в транспортния сектор до 2030 г.

Същевременно министрите обсъдиха  сигурността на газовите доставки на фона на руската агресия  в Украйна. В момента 12 страни от ЕС са засегнати от намалените дотавки на „Газпром“, съобщи еврокомисарят за енергетиката Кадри Симсон. Реализираният от рускаата компания износ за газ на Европа в момента е наполовина на този отпреди година.

[[nid:129377]]

Положителна тенденция обаче се забелязва в запълването на газохранилищата в ЕС. В момента е пълен 56 на сто от капацитета им, което е над средното ниво в исторически план.

Съществуващите в момента подготовка и инструменти за солидарност в случай на криза обаче не са достатъчни, ако всички членки на ЕС са засегнати от спиране на доставките за по-дълъг период, предупреди Симсон. Необпходимо е по-високо ниво на безопасност през зимата.

Затова тя предложи на министрите няколко ключови действия. Те ще оформят Плана за действие за готовност през зимата. Сред идеите е замяна на потреблението на газ с други горива, където това е възможно, нв индустрията, електроснабдяването и отоплението. Това ще намали използването на газ в краткосрочен план.