Конституционният съд обяви, че прехвърлянето на отговорността за разплащане с пътните фирми към Народното събрание противоречи на основния закон и на практика отмени решението на НС. Така КС отвори вратата не само за проблеми по това разплащане, но и за частни искове на фирмите към държавата. 

Припомняме, че през април тогавашните управляващи от "Продължаваме промяната" успяха да прокарат тезата, че одобряването на поне от половината средства, които държавата трябва да разплати към пътностроителните фирми трябва да се вземе от депутатите, а не от Министерския съвет. 

Причина за това бе съмнението на ПП, че пътностроителните фирми ще получат и пари за незавършено, дори незапочнало строителство на инфраструктура. Така на 20 април депутатите одобриха разплащането на половината от задълженията на държавата за поддръжка на републиканската пътна мрежа. Останалите 50% пък бе решено да се плащат само след изрични решения на парламента. 

Напълно очаквано, тогава от ГЕРБ сезираха КС с твърдението, че такова решение не зачита разделението на властите и че е вид прехвърляне на отговорност. 

Конкретните текстове от решението на Конституционния съд все още не са публикувани. Докладчик по делото е Атанас Семов.