След сигнал до Иван Гешев, Върховна административна прокуратура (ВАП) сезира АПИ да провери и каже какво е състоянието на т. нар Северна скоростна тангента на Околовръстния път на София.

Тангентата (наречена така, защото не изпълнява критериите за магистрала или скоростен път, б.р.) е една от гордостите на Бойко Борисов от времето на управлението му.

Това е едно от първите такива действия на прокуратурата - след като главният прокурор от месеци обикаля страната и чертае мрачни краски как се избиваме при катастрофи и как "няма държава".

"В сигнала се твърди, че при направен оглед са констатирани множество нарушения с погрешно поставени и закрити от растителност пътни знаци, липсваща пътна маркировка, отсъстващи ограничителни системи за пътищата.

От ВАП е отчетено, че по силата на Закона за пътищата и подзаконовите актове по приложението му осигуряването на републиканския път в изискуемото състояние е задължение на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), пишат днес от прокуратурата.

Ето и цялото съобщение в оригинал:

ВАП сезира АПИ за извършване на проверка на състоянието на Северната скоростна тангента и Софийския околовръстен път

Във Върховна административна прокуратура (ВАП) е образувана преписка по повод изпратен сигнал от председателя на Управителния съвет на сдружение „Европейски център за транспортни политики“ до главния прокурор на Република България, относно състоянието на Северната скоростна тангента и Софийски околовръстен път. В сигнала се твърди, че при направен оглед са констатирани множество нарушения с погрешно поставени и закрити от растителност пътни знаци, липсваща пътна маркировка, отсъстващи ограничителни системи за пътищата.

От ВАП е отчетено, че по силата на Закона за пътищата и подзаконовите актове по приложението му осигуряването на републиканския път в изискуемото състояние е задължение на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

В защита на държавния и обществен интерес и на основание чл.145 от Закона за съдебната власт, ВАП сезира председателя на Управителния съвет на АПИ с цел да се установи налице ли са констатации за опасни недостатъци по Софийския околовръстен път и дефицити, засягащи пътната безопасност по Северната скоростна тангента. В случаи на положителни констатации, следва да се предприемат мерки и действия за привеждане на посочените пътни участъци в съответната нормативна експлоатационна годност, която да гарантира безопасното движение по пътищата.

АПИ следва да уведоми ВАП в едномесечен срок за всички взети решения и предприети мерки.