Пловдив продължава да дава отпор на т. нар. скрита приватизация на Пловдивския панаир от Георги Гергов. Кметът Здравко Димитров реши да изпълни решението на общинския съвет от миналата седмица, като атакува в съда схемата, при която контролираната от бизнесмена "Пълдин туринвест" придобива контрола върху международния панаир.

Община Пловдив заведе иск пред Окръжния съд, с който оспорва законосъобразността на взетите решения на извънредното общо събрание на акционерите на "Пълдин туринвест", проведено на 24 ноември. На заседанието беше решено да се приемат акциите на Община Варна в дружеството, които са 29%, а с това делът на Георги Гергов става малко над 79%. Едновременно с това е направено искане за спиране на вписването на решенията на акционерите на "Пълдин" в Търговския регистър.

По този начин се елиминира рискът от вписване на заявения апорт на акции и промени в устава на дружеството, които по естеството си ще доведат до намаляване на дела на община Пловдив в капитала на "Пълдин Туринвест" АД, респективно в "Международен панаир Пловдив" АД, до окончателно произнасяне на Окръжен съд Пловдив, обясни зам.-кметът Величко Родопски, цитиран от БНР.

Извънредното заседание на акционерите "Пълдин" наистина бе извънредно - свикано на 24 ноември, като на него бе взето решение за апортна вноска от община Варна, нейният дял от 29 на сто от Панаира, срещу прословутата "дупка" в морската столица. 

Непосредствено преди заседанието обаче общинските съветници в Пловдив решиха да упълномощят представителя на общината в "Пълдин туринвест" да гласува против апорта на варненските акции в дружеството, използвайки блокиращата квота на общината. Тогава председателят на групата общински съветници на "Демократична България" Веселина Александрова обясни, че ОбС трябва да упълномощи представителя на община Пловдив Ясен Михайлов да гласува против увеличаването на капитала, като използва механизма за защита на общините в смесени дружества. Ако все пак се приемат, кметът Здравко Димитров да обжалва решението. 

На 28 ноември обаче, четири дни по-късно, следва искане за вписването на решенията на акционерите на "Пълдин" в Търговския регистър, обжалвано сега.

Припомняме, че през април Варненският административен съд отмени сделката на варненската община за Пловдивския панаир, с която той премина изцяло под контрола на бизнесмена Гергов - тоест, скрита приватизация.

Втори състав на Варненския административен съд с председател Веселина Чолакова отмени решението на общинския съвет на Варна от 10 декември, с което акциите на общината в "Международен панаир Пловдив" АД се апортират в дружеството на Гергов "Пълдин Туринвест" АД.

Сагата с Пловдивския панаир и опита на Гергов да го придобие се точи с години. Кулминацията бе на 10 декември м.г., когато общинският съвет във Варна взе решение да прехвърли своите акции в дружеството на "Пълдин". Предложението за апорт на акциите бе на кмета Иван Портних (ГЕРБ), след отправено такова искане от Гергов. Така на практика бе погазено решение на варненския общински съвет от 2017 г. акциите от Панаира да бъдат подарени на държавата.

Гергов вече държи 50,3% от капитала на панаира. Община Варна има 28,9 на сто. Или с решението от 10 декември "Пълдин" би следвало да придобие контрол с 79,3%.