Омбудсманът Диана Ковачева изготви и внесе в Народното събрание законодателно предложение в Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за здравето, свързано със забавяне на преосвидетелстването на хора с увреждания от органите на медицинската експертиза, както и невъзможността да упражняват правата си, не по тяхна вина. Омбудсманът предлага още и текст, с който да се отстрани допуснатата дискриминация спрямо пенсиите на военноинвалидите. Това съобщиха от пресцентъра на обществения защитник. 

В мотивите си Ковачева подчертава, че с предложения проект ще се осигури възможност за решение на проблемите на повече от 660 000 уязвими граждани. Хората с увреждания ще имат достъп до полагащата им се месечна и целева финансова подкрепа за периода до произнасянето на ТЕЛК и НЕЛК. Предвидено е също така хората с увреждания да не бъдат държани отговорни за забавянето на компетентните органи и да не връщат получените средства дори при последваща промяна на вида и степента на увреждане.

Ковачева подчертава, че е предвидено изричното задължение на НЕЛК да се произнася по същество при обжалване на експертните решения на ТЕЛК, като по този начин ще се съкрати времето за разглеждане на преписките, включително като се отнема възможността на НЕЛК непрекъснато да връщат случаите на ТЕЛК.

Ковачева обръща внимание, че ще бъде решен и проблемът с неправилното разпределение на правоимащите и размера на месечната финансова подкрепа за хората с увреждания.