Държавното дружество "Сердика спортни имоти" и ЦСКА-София подписаха меморандум за създаването на съвместно дружество за строителството на нов стадион на мястото на "Българска армия", съобщи от Министерството на младежта спорта (ММС), което е принципал на ССИ. 

Със споразумението двете страни се ангажират с конкретни стъпки и срокове относно учредяването на съвместното дружество. Към меморандума е парафирано и приложение, представляващо учредителния акт на дружеството. С приложението двете страни постигнаха съгласие относно структурата и дейността на съвместното дружество, се каза в съобщението.

Създават се условия ПФК "ЦСКА-София" ЕАД да продължи с дейността по проектиране на стадиона, докато продължава юридическото оформяне на съответните документи и процедурата по вписване на съвместното дружество в Търговския регистър. 

"Сердика спортни имоти" ЕАД не поема ангажименти относно финансирането на бъдещото строителство, което трябва да бъде осигурено изцяло от футболния клуб, подчертава ММС.