За периода 1 януари 2022 г. до 31 октомври 2022 г. по реда на Закона за защита от домашното насилие са издадени общо 3085 заповеди за защита. От тях 2163 са за незабавна защита, а 922 за постоянна.

Това сочат данни на МВР, представени от Десислава Викторова, началник на сектор "Престъпление против личността" към Главна дирекция „Национална полиция“, по време на форум, посветен на политики и действия за борба с насилието над жени. Събитието беше организирано от Българския фонд за жените и Българската платформа към Европейското женско лоби, съобщава БТА.

За посочения период пострадалите са 2656 жени, 349 мъже и 873 деца. Насилниците са 2713 мъже и 283 жени.

Според представената информация за 2021 г. общият брой издадени заповеди са 3244, като 935 са  пострадалите деца, 2816 са жени, а 380 са мъже.

Викторова коментира, че всяка година Министерският съвет приема Национална програма за превенция и защита от домашното насилие. За периода 2019 – 2021 г. в страната са проведени множество обучения, като участие в тях са взели 14 856 полицейски служители, посочи тя. И отбеляза, че ГДНП организира редовно разпространение на информационни материали, разработени от неправителствените организации с информация за лицата, преживели насилие – как да потърсят своевременна и адекватна помощ, посочи също експертът.

Викторова припомни, че през 2021 г. е подписа Меморандум за разбирателство и сътрудничество между МВР и УНИЦЕФ с план за действие за гарантиране правата на децата, в т.ч. деца, пострадали от и свидетели на актове на домашно насилие.

На 6 март 2022 г. е подписан и Меморандум за сътрудничество между ГДНП, неправителствения сектор и шест здравни заведения в столицата за повишаване на доверието в институциите и окуражаване на подаването на сигнали.